GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | 19. Října 2023

GT verdict: Mnoho povyku pro… Airbnb

Sdílet článek:

„Přelomové rozhodnutí: sousedé porazili podnikatele, který koupil byt na Airbnb“ nebo „Stavební úřad učinil dosud nevídané rozhodnutí. Majiteli bytu v Jungmannově ulici zakázal jeho pronajímání přes platformu Airbnb“. V poslední době zaznívaly v článcích renomovaných médií výroky, které by se daly snadno chápat jako konec Airbnb v Praze, ne-li v celé České republice. Situace je však jiná, než by se mohlo na první pohled zdát.

Pokud podnikáte v oblasti krátkodobých pronájmů nebo sami tuto službu využíváte, možná jste v posledních týdnech zaregistrovali kauzu podnikatele, kterému bylo v jednom z jeho bytů zakázáno byt krátkodobě pronajímat. Spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy navíc označil toto rozhodnutí za přelomové, které nastartuje sérii rušení pronajímání přes Airbnb v Praze.

V tomto případě se ale spíše jednalo o situaci, kdy pronajímatel porušoval zákon, a proto mu bylo krátkodobé pronajímání zakázáno, a nikoli o situaci, kdy samotné krátkodobé pronajímání je proti zákonu či podzákonnému předpisu. Sousedé předmětného bytu si pravidelně stěžovali na hluk, zápach či ničení společných prostor. Takový stav je pak vedle porušování stanov SVJ, rušení vlastnictví či nočního klidu jeden z mála důvodů, které mohou vést k zákazu provozování krátkodobých pronájmů. Vlastník bytové jednotky má totiž povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

Ve prospěch podnikatelů v oblasti Airbnb jde i Nejvyšší soud, který 15. března tohoto roku usnesením sp. zn. 26 Cdo 854/2022 judikoval, že zákaz krátkodobého pronajímání nemůže být obsažen ani ve stanovách Společenství vlastníků jednotek. Takové ustanovení by bylo zásahem do vlastnického práva majitele jednotky a jako takové tedy nepřípustné.

Výše zmíněné rozhodnutí může znamenat, že úřady i ostatní obyvatelé domu budou vůči krátkodobým pronajímatelům i nájemcům přísnější a obecně to přispěje k lepšímu vymáhání již účinného práva. Podle našeho názoru ale nepovede k razantnímu úbytku či úplnému vymizení tohoto způsobu podnikání.

Airbnb se zatím pohybuje v relativně šedé zóně. To má změnit do konce roku 2024 jednotný registr eTurista, který vznikne na základě nařízení EU. Ten bude evidovat všechna ubytovací zařízení, jednotky krátkodobého ubytování a ubytované osoby. Z Airbnb se tedy stane státem regulovaný a bez dalšího legální způsob podnikání, který by mohl do české státní kasy přinést ročně až jednu miliardu korun.