GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 29. Června 2017

V daňové oblasti nás čekají velké změny

Sdílet článek:

Měsíc červen je každoročně téměř pro každého daňové poradce považován za „daňový“ měsíc. Tento rok to platí dvojnásobně, neboť nejen že vrcholí práce na sestavování daňových přiznání k dani z příjmů, ale současně byly na mezinárodní úrovni představeny dva významné dokumenty.

Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků

Dne 7. června byla podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Úmluvu podepsalo v Paříži vedle České republiky dalších 75 zemí. Jejím hlavním účelem je přizpůsobit existující smlouvy o zamezení dvojího zdanění závěrům vyplývajících z projektu BEPS, jehož cílem je omezení praktik vedoucích k minimalizaci daňové povinnosti prostřednictvím narušování daňových základů a přesouvání zisků do jiných zemí.

Úmluva je de facto prvním hmatatelným výsledkem v rámci projektu BEPS umožňující v relativně krátkém čase implementovat navrhovaná opatření do již existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Mnohostranná úmluva nabízí dva druhy ustanovení: (i) tzv. minimální standardy, jejichž implementace/aplikace je povinná a (ii) volitelná ustanovení, jejichž implementace je dobrovolná.

Mnohostranná úmluva obsahuje například návrhy k:

  • omezení využívání výhod vyplývajících z mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jsou-li využívány za účelem daňových úniků;
  • omezení vyhýbání se vzniku stálé provozovny a jejího zdanění resp. nezdanění ve státě vzniku;
  • omezení využívání tzv. hybridních nesouladů, jejichž podstatou je využívání rozdílných daňových režimů v různých zemích;
  • zlepšení mechanismu pro řešení sporů v rámci výkladu smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

V rámci České republiky byl ještě před podpisem Mnohostranné úmluvy projednáván a schválen její návrh, přičemž návrh byl schválen s tím, že k úmluvě bude přistoupeno pouze v minimalistické variantě.

Transparentnost pro daňové konzultanty

Celosvětově dochází k postupnému schvalování předpisů, které mají za cíl omezit daňové úniky realizované prostřednictvím vykonstruovaných transakcí.

V této souvislosti jde nejdále asi Evropská komise, která dne 21. června 2017 navrhla nová, přísná pravidla pro transparentnost oborníků v daňové oblasti (např. daňových poradců, účetních nebo právníků), kteří svým klientům navrhují nebo doporučují strategie daňového plánování. Daňoví odborníci a další osoby (např. v určitých případech i podniky, které poradenství obdržely) budou mít povinnost hlásit přeshraniční strategie, které budou mít znaky daňového plánování a které by mohly vést k ochuzení veřejných rozpočtů.

Evropská komise nová pravidla obhajuje nedávnou kauzou Panama Papers, která dle jejích slov poukázala na to, že někteří daňoví odborníci aktivně pomáhají podnikům a soukromým osobám uniknout od placení daní.

Autor: Štěpán Hrubý

Revize: Daniela Císařovská