GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Února 2023

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Sdílet článek:

Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal upozornění na skutečnost, že úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.

O určení kontaktní osoby a o případných následných změnách jste povinni informovat písemně FAÚ ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy jste se stali povinnou osobou nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastaly změny.

Informaci o určení kontaktní osoby či o případných změnách lze FAÚ zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, a to nejlépe na předepsaném formuláři. Nesplněním výše uvedené zákonné povinnosti se dopustíte přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  S přípravou a podáním oznámení vám rádi pomůžeme.