GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Prosince 2017

Unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti

Sdílet článek:

Rada EU 5. prosince 2017 schválila a zveřejnila závěry obsahující unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Cílem této iniciativy je prosazovat po celém světě řádnou správu v oblasti daní, aby úsilí o předcházení daňovým podvodům a daňovým únikům bylo co největší. Práce na tvorbě seznamu v Radě probíhaly paralelně s činnostmi na úrovni OECD a v rámci skupiny G20. Dle vyjádření ministra financí Estonska, Toomase Tõniste, který v současnosti Radě předsedá, se v nadcházejících letech bude seznam pravidelně přezkoumávat a aktualizovat. Cílem je zajistit, aby se řádná správa v daňové oblasti stala novou normou. V listopadu 2016 stanovila Rada kritéria, která by jurisdikce měla splňovat z hlediska daňové transparentnosti, z hlediska spravedlivého zdanění, a která zajistí, že jurisdikce má zavedena opatření namířená proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Jurisdikce figurující na uvedeném seznamu byly důrazně vybídnuty, aby provedly požadované změny. Jejich daňové předpisy, politiky a správní postupy totiž zapříčiňují nebo mohou zapříčinit ztrátu daňových příjmů členských států EU. Dokud takové změny neučiní, mohly by EU a členské státy uplatňovat obranná opatření. Ta by mohla s cílem zabránit erozi základu daně v členských státech EU zahrnovat jak daňová opatření, tak opatření mimo daňovou oblast.

V seznamu je uvedeno následujících 17 zemí:

1.American Samoa, 2. Bahrain, 3. Barbados, 4. Grenada, 5. Guam, 6. Korea (Republic of), 7. Macao SAR, 8. Marshall Islands, 9. Mongolia, 10. Namibia, 11. Palau, 12. Panama, 13. Saint Lucia, 14. Samoa, 15. Trinidad Tobago, 16. Tunisia, 17. United Arab Emirates.

K těmto vybraným státům by měly členské státy EU aplikovat minimálně následující administrativní opatření v oblasti daní:

  • Posílení sledování vybraných transakcí
  • Zvýšené auditní riziko pro daňové poplatníky, kteří využívají dotčených režimů
  • Zvýšená rizika auditu pro daňové poplatníky, kteří používají struktury nebo ujednání zahrnující zmíněné země

Podrobnější informace k seznamu nespolupracujících osob naleznete na stránkách Rady EU http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf