GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2011

Úhrada daňových povinností v roce 2011

Sdílet článek:

Od roku 2006 spustila česká daňová správa projekt „daňové složenky“, prostřednictvím kterých mohli daňoví poplatníci zaplatit jakoukoliv daň bez úhrady poplatku za převod peněz. Například v případě daně z nemovitostí obdrželi poplatníci daňovou složenku spolu s předpisem této daně pravidelně do schránky, avšak složenku bylo možné vyzvednout i na kterémkoliv finančním úřadu či pobočkách České pošty. Daňová složenka byla určena pro úhrady všech daní, byla barevně odlišená od jiných složenek, a umožňovala tak provést úhradu bez poplatku za převod příslušné částky na účet finančního úřadu.

V rámci úsporných opatření, ke kterým vláda v poslední době přistupuje, došlo od 1. 1. 2011 ke změně způsobů placení daní. Daňoví poplatníci obdrží, obdobně jako v minulých letech, i nyní složenku poštou, avšak při úhradě prostřednictvím této složenky budou muset na poště poplatek za převod peněz uhradit. Bude se tak jednat o klasickou složenku typu „A“, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty. Toto opatření by mělo přinést roční úsporu státnímu rozpočtu ve výši cca 46,5 milionu Kč.

Pro připomenutí jsou dále uvedeny možné způsoby úhrady daňové povinnosti v roce 2011:

  • na pokladně finančního úřadu,
  • poštovní poukázkou typu „A“,
  • bankovním příkazem,
  • internetovým bankovnictvím.

Na závěr jsou zmíněny základní zásady pro správné a bezproblémové placení daní. Důležitou zásadou při placení daní je znát typ daně a místně příslušný finanční úřad. Např. v případě fyzické osoby je místně příslušný správce daně stanoven podle místa jejího trvalého pobytu, u právnické osoby pak podle jejího sídla. Záleží však také na druhu daně, neboť například u daně z nemovitostí se místní příslušnost řídí místem, kde se daná nemovitost nachází, nikoli sídlem či bydlištěm vlastníka. Další zásadou je správné uvedení čísla bankovního účtu. Každý finanční úřad má své číslo účtu, ke kterému je zapotřebí připojit předčíslí určující o jaký druh daně se jedná. Předčíslí je tří- až pěti-místné a je odlišné pro jednotlivé druhy daní placené finančním úřadům. Např. předčíslí pro daň z příjmů právnických osob je pro všechny finanční úřady 7704. Seznam předčíslí a čísel bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden na stránkách české daňové správy.