GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 30. Října 2019

Švarcsystém – aktuální rozsudek NSS

Sdílet článek:

Dne 10. října tohoto roku rozhodl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti ve vztahu k doměření daně z důvodu tzv. „Švarcsystému“ ve stavebnictví.

NSS ve svém rozhodnutí podpořil stěžovatele proti rozhodnutí Krajského soudu a potažmo i správce daně, přičemž mimo jiné definoval znaky nezávislé činnosti.

Zjednodušeně řečeno je dle NSS třeba pro posouzení činnosti jako nezávislé splnit následující tři podmínky:

  • činnost musí být minimálně tzv. obojetnou činností, tj. musí se jednat o činnost, která může být vykonávána jak jako závislá činnost (činnost v zaměstnaneckém poměru), tak jako činnost samostatná - viz předchozí judikatura NSS,
  • činnost musí být poskytována nezávislou formou dobrovolně a za absence donucení,
  • nevyjdou najevo zvláštní okolnosti, na jejichž základě by bylo možno usoudit, že smluvní strany předstíráním zdánlivě nezávislého vztahu ve skutečnosti zakrývají závislou činnost.
  •  

Co se týče třetí z podmínek, nestačí dle NSS pouze zjednodušeně, bez dalších souvislostí hodnotit např. dlouhodobost činnosti, periodicitu fakturace, vlastnictví používaných materiálů a nástrojů či nářadí apod.