GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Miroslav Bleha | 9. Března 2021

Stravenky vs. stravenkový paušál

Sdílet článek:

Od ledna 2021 dovoluje čeká legislativa poskytovat daňově zvýhodněné stravování zaměstnanců vedle jídelen a stravenek také přímo peněžní formou. Jedná se o poměrně revoluční změnu, která přináší zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou ze stravenek přejít na tento tzv. stravenkový paušál především výrazný pokles administrativního zatížení svých zaměstnanců, kteří kalkulovali nárok zaměstnanců, objednávali stravenky a poté je distribuovali jednotlivým zaměstnancům.  Zaměstnavatelům také odpadnou i náklady na poplatky a provize, které byly spojené s objednáváním těchto stravenek. Řada především menších firem kvůli zvýšené administrativě a nutnosti platit provize stravenkovým společnostem stravenky jako benefit svým zaměstnancům vůbec nenabízela. Obecně se předpokládá, že zavedení stravovacího paušálu bude nyní využívat jako benefit více zaměstnavatelů. Tím se zpřístupní daňově zvýhodněné stravování i více zaměstnancům, kteří takové výhody dříve nemohli využít.

Další výhodou paušálu je, že zaměstnanci nemusí nadále řešit, kde stravenky uplatnit, protože až 1/3 restaurací stravenky vůbec nepřijímá.  Zároveň se administrativně i nákladově uleví restauracím, které stravenky přijímají vzhledem k výši provizí od 5 do 7 % z nominální hodnoty jedné stravenky. Nezpochybnitelným bonusem je i to, že restaurace obdrží platbu za jídlo ihned, aniž by museli čekat na vyúčtování v řádu dnů či týdnů od stravenkových společností.

Paušál přivítají i dlužníci postižení exekucemi či výkonem rozhodnutí. Stravenkový paušál totiž nemůže být předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce, a tedy se na něj po vyplacení zaměstnanci nevztahuje povinnost výše uvedených srážek.   

Výhodou je i to, že zaměstnanec nemusí řešit ani platnost stravenek, kdy se mnohým již stalo, že jim nějaká část stravenek na začátku dalšího roku propadla. Oficiální odhady hovoří až o výši 100 mil.  každoročně propadlých stravenek, které se tak staly čistým výnosem stravenkových společností.

Daňová uznatelnost nákladů na stravenky a stravenkový paušál

Výše stravenkového paušálu, která je osvobozena od daně z příjmů je stanovena 70 % horní hranicí stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Maximální výše peněžitého příspěvku činí v r. 2021 částku 75,60 Kč za jednu směnu. Zde může u některých zaměstnavatelů vzniknout úskalí, pokud poskytovali zaměstnancům 2 stravenky
u směn delších jak 11 hodin. Pokud by byla například směna delší než 11 hodin a byl zaměstnanci přiznán peněžitý příspěvek v dvojnásobné výši tedy v částce 151,20 Kč bude se na straně zaměstnance v tomto případě jednat o příjem osvobozený jen ve výši 75,60 Kč. Zbylá část již bude zdanitelným příjmem. V případě poskytnutého nepeněžního plnění (stravenek) za směnu delší než 11 hodin může zaměstnanec obdržet 2 stravenky bez nutnosti dodanění. U zaměstnavatele se pak jedná o daňově uznatelný náklad v případě stravenkového paušálu, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.

Ve srovnání s limitem stravenkového paušálu (70 % horní hranicí stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin) je nutné poznamenat, že nepeněžní (naturální) forma příspěvku na stravování (tedy stravenka) je u zaměstnance osvobozena bez omezení. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci stravenku např. ve výši 130 Kč plně hrazenou zaměstnavatelem bez nutnosti srážky zaměstnanci. Limitována je, však výše daňové uznatelnosti u nepeněžního plnění u zaměstnavatele dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.

Pozor je třeba dát i na daňové dopady, pokud by se stravenkový paušál poskytoval jednateli pracujícím na základě smlouvy o výkonu funkce. V tomto případě by se jednalo v případě poskytnutého stravenkového paušálu o zdanitelný příjem vzhledem k tomu, že jednatel nemá stanoven rozvrh směn, na který je osvobození poskytnutého stravenkového paušálu definováno.

Zaokrouhlování peněžitého příspěvku

Peněžitý příspěvek, pokud za celý měsíc bude vyjádřen necelým číslem, je nutné zaokrouhlit vždy dolů na celou korunu.  Důvodem je nepřekročitelný limit pro osvobození za směnu 75,60 Kč. V případě zaokrouhlení nahoru by docházelo k povinného zdanění. Ačkoliv se při výpočtu zálohy daně daňový základ nad 100 Kč zaokrouhluje na celou stokorunu nahoru, vliv na výši zálohové daně by byl pramalý, ale určitě by byly situace, kdy i 20 haléřů by znamenalo vyšší zálohu daně.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro převážnou většinu zaměstnavatelů bude přechod na stravenkový paušál významným přínosem ohledně úspor finančních i administrativních. Jak je výše uvedeno, jsou však dílčí úskalí, kdy je nutné zvážit, kdy bude pro společnost výhodnější (např. při 12hodinových směnách apod.) zůstat u poskytování nepeněžního planění zaměstnancům tedy poskytování stravenek, případně lze části zaměstnanců poskytovat stravenky a další části zaměstnanců vyplácet stravenkový paušál. Je však nutno mít na paměti, že takovéto řešení je vždy nutné definovat vnitřní směrnicí zaměstnavatele.