GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Listopadu 2011

Specializovaný finanční úřad

Sdílet článek:

Od data 1.1.2012 dojde ke změně při správě daní a to zřízením Specializovaného finančního úřadu. Tento Specializovaný úřad bude mít sídlo v Praze a bude mít celostátní působnost. Jeho úkolem bude spravovat vybrané subjekty – banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny, spořitelní a úvěrní družstva, pobočky pojišťoven nebo zajišťoven z jiného členského státu nebo třetího státu a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy Kč a také členy skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty. Dále pod jeho správu mohou spadat fyzické a právnické osoby, kterým toto  bude stanoveno  na základě  rozhodnutí, které bude  řádně odůvodněno.

Na tomto Specializovaném finančním úřadě má dle informace Generálního finančního ředitelství pracovat několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, a to ze stávajících zaměstnanců daňové správy. Ve své správě má mít dle odhadů cca 1 tis. daňových subjektů.

Změna zákona o územních finančních orgánech přinesla doplnění přechodných ustanovení, která upravila určení obratu, který bude použit pro vyhodnocení změny místní příslušnosti podle § 9a odst. 2 zákona o územních finančních orgánech. Splnění podmínek pro změnu místní příslušnosti bude daňová správa vyhodnocovat na základě posledního známého obratu dosaženého před účinností zákona (tj. za zdaňovací období roku 2010). Lze předpokládat, že daňová správa začne rozesílat ještě před koncem roku 2011 rozhodnutí o změně místní příslušnosti. V rozhodnutí uvede správce daně datum, ke kterému dochází ke změně v místní příslušnosti. Do toho data je společnost místně příslušná svému dosavadnímu správci daně a po tomto datu již specializovanému finančnímu úřadu. Daňovým subjektům, u kterých dojde tímto způsobem ke změně místní příslušnosti doporučujeme věnovat pozornost určení toho, kterému finančnímu úřadu (zda tomu dosavadnímu nebo tomu specializovanému) má být to které podání doručeno v závislosti na datu změny místní příslušnosti.

Pokud jste daňovým subjektem, který splnil kritéria pro příslušnost ke specializovanému finančnímu úřadu a neobdržíte rozhodnutí o změně místní příslušnosti, doporučujeme obrátit se na vašeho místně příslušného správce daně.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.