GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2011

Souběh výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena a pracovněprávního poměru – novela OZ

Sdílet článek:

Koncem září Poslanecká sněmovna PČR schválila ve třetím čtení novelu obchodního zákoníku, která umožní souběh výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena a pracovního poměru u jedné společnosti. Novela je reakcí na bouřlivou diskusi, kterou vyvolalo prosincové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) čj. ADS 119/2010 – 58. Jak jsme již dříve informovali, NSS došel k závěru, že pokud se pracovní náplň ředitele společnosti překrývá s činností spadající do působnosti statutárního orgánu (jednatele) společnosti, pracovní poměr platně vůbec nevznikl a taková osoba ani nebyla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru. Jelikož je kombinace výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena se zaměstnáním na pozici generálního ředitele, či jiné manažerské pozici, v praxi velmi častá, judikatura zakazující tento souběh přinesla mnoha společnostem řadu otázek a významná rizika.

Cílem novely je zejména umožnit výkon obchodního vedení společnosti, svěřený statutárnímu orgánu společnostinebo jeho členům, na základě pověření třetí osobou a umožnit současný výkon funkce a pracovního poměru, a to při zachování odpovědnosti statutárního orgánunebo jeho člena.

Statutární orgán tak bude moci pověřit třetí osobu či některého ze svých členů výkonem obchodního vedení, kdy zároveň pověřený člen bude moci být zaměstnancem společnosti. Pověření bude vymezovat činnosti a pravomoci pověřené osoby v rámci tohoto obchodního vedení. Pověřený ředitel, statutární orgánnebo jeho člen, pak může být zároveň zaměstnancem společnosti a vykonávat obchodní vedení. Za výkon této činnosti však bude odpovídat v rozsahu dle obchodního zákoníku.

Jelikož novela obsahuje některé zcela nové pojmy, jejichž náplň není zcela jednoznačná (např. „základní zaměření obchodního vedení“), novela sama vyvolává některé otázky a aplikační nejasnosti. Co se týká stanovení výše mzdy, podle novely ji sjednává nebo určuje ten orgán, který rozhoduje o odměně statutárního orgánunebo jeho člena, postup určení takové mzdy ale není definován. V novele dále chybí ustanovení, které činnosti jsou svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánunebo jeho členů, přestože stanoví, že pověření obchodním vedením tyto činnosti nezahrnuje.

Vzhledem k těmto otázkám a nejasnostem doporučujeme, aby případná příprava pověření k zajištění části obchodního vedení byla důkladně zvážena a prodiskutována s odborníky, zejména právníky.

Text novely naleznete v příloze na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=310&ct1=2

V případě dotazů či připomínek se na naši společnost Fučík & partneři, s.r.o. obraťte.