GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Ledna 2017

Snížení stropu u výdajových paušálů podnikatelů

Sdílet článek:

Již několikrát jsme Vás informovali o projednávaném daňovém balíčku, který by měl ovlivnit velkou část daňových zákonů mezi které patří mimo jiné také Zákon o daních z příjmů nebo Zákon o dani z přidané hodnoty. Tato novela byla schválena 13. ledna 2017 ve třetím čtení poslanecké sněmovny. V rámci hlasování byl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který přináší jeden z nejdůležitějších dopadů pro podnikatele. Týká se totiž snížení maximální částky do které lez uplatnit paušální výdaje na polovinu. Dosud bylo možné plně paušální výdaje uplatnit do příjmu 2 mil. Kč, nově to bude možné jen do příjmu 1 mil. Kč, tj. maximální částky paušálních výdajů budou následující:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však do výše 800 000 Kč;
  • 60 % z příjmů živnostenského podnikání, nejvýše však do výše 600 000 Kč;
  • 30 % u příjmů nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však do výše 300 000 Kč;
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše však do výše 400 000 Kč.

Nově si však budou moci podnikatelé bez omezení  uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění naděti.

Ačkoliv návrh zákona nabyde účinnosti pravděpodobně 1. dubna 2017, účinnost snížení limitu paušálních výdajů by měla být posunuta, a to na 1. ledna 2018.