GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martina Šumavská | 5. Prosince 2023

SDEU k poměrnému snížení limitů pro dosažení bonusu u zaměstnanců pracujících na částečný úvazek

Sdílet článek:

V říjnu tohoto roku vydal Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) rozsudek ve věci sp. zn.: C‑660/20, ve kterém se zabýval předběžnou otázkou položenou německými soudy. SDEU v tomto případě řešil otázku, zda je v souladu s unijním právem ustanovení, které by mohlo znevýhodňovat piloty pracující na částečný úvazek.

Německý pilot společnosti Lufthansa se po této společnosti domáhal zaplacení bonusů za odlétané hodiny. Pro tyto bonusy byly kolektivní smlouvou nastaveny rozhodující limity počtu odlétaných hodin přesčas. Výše zmíněný pilot s 90% úvazkem se domníval, že by při splnění 90 % těchto limitů pro dosažení bonusů měl na bonus dosáhnout, tak jako jeho kolegové pracující na plný úvazek. Lufthansa s ním však nesouhlasila, a tak se jejich spor dostal přes německé soudy až před SDEU.

Podle rámcové dohody, která byla přílohou směrnice Rady Evropské unie 97/81/ES o částečném pracovním úvazku, nesmí být znevýhodňováni zaměstnanci na částečný úvazek jen z důvodu, že se jedná právě o zaměstnance s částečným úvazkem, pokud to není odůvodněno objektivními důvody. Stejně tomu je i v německém právu, kterým se tento spor řídí. Kolektivní smlouva vztahující se na piloty společnosti Lufthansa však zavádí 3 prahové hodnoty (pro krátké i dálkové lety) pro vyplacení bonusů, které nejsou nijak sníženy pro piloty s částečnými úvazky.

Zajímavostí řízení bylo, že si SDEU vyžádal i stanovisko generálního advokáta, podle kterého k žádnému porušení práv nedošlo, stejně jako podle vlád Polska, Norska a Dánska, které se řízení také účastnily.

SDEU však nakonec rozhodl, že k poškození práv pilota došlo, a dal tak za pravdu i německé vládě a Evropské komisi, které byly účastníky řízení podobně jako již dříve zmíněné vlády. Podle SDEU totiž jak piloti na částečný úvazek, tak piloti na úvazek plný vykonávají stejnou práci a jejich situace jsou tedy srovnatelné. V této souvislosti takto nastavené limity pro dosažení bonusů představují větší zátěž, s ohledem k poměru se základní pracovní dobou, pro piloty na částečný úvazek. Uvedené je tedy dle SDEU v rozporu jak s unijním, tak německým právem.

Německé soudy se tak v probíhajícím sporu pilota budou muset tímto rozhodnutím řídit, stejně jako bude nejspíše muset dojít ke změně kolektivní smlouvy společnosti. A jelikož nejde o rozhodnutí, které by zavazovalo pouze německé společnosti a soudy, bude toto rozhodnutí mít jistě dopad také v České republice.