GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Dubna 2013

Ručení za nezaplacenou daň

Sdílet článek:

Finanční správa ČR již zveřejnila na svých internetových stránkách bankovní účty všech plátců daně z přidané hodnoty v nově vzniklém Registru plátců DPH (o povinnosti zveřejňování bankovních účtů plátců DPH jsme Vás informovali ve 4. čísle FM). Tento registr vznikl v souvislosti s novým institutem ručení za nezaplacenou daň. V souvislosti s tímto ručením vydalo na konci března Generální finanční ředitelství informaci (GFŘ), v níž stanovilo určitou „ochranou“ lhůtu, v jejímž průběhu nebude vyzývat ručitele k úhradě případných daňových nedoplatků. Více informací o tomto institutu ručení za nezaplacenou daň a o uvedené informaci, kterou v souvislosti s ním GFŘ vydalo, se dozvíte v následujícím článku.

Novela zákona o DPH - oznamování čísel bankovních účtů a ručení za nezaplacenou daň

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V souladu s touto novelou musí každý nový plátce DPH ve své přihlášce k registraci uvést čísla všech bankovních účtů, které používá k podnikání a navíc musí specifikovat, které z těchto účtů si přeje zveřejnit v registru plátců DPH. Povinnost mít zveřejněné bankovní účty používané k ekonomické činnosti se vztahuje i na plátce, kteří se registrovali k DPH před 1. lednem 2013. Pro tyto plátce zákon stanovil zvláštní lhůtu, ve které měli plátci možnost doplnit a aktualizovat údaje o bankovních účtech používaných pro ekonomickou činnost, které v minulosti uvedli ve své přihlášce k registraci tak, aby tato čísla, která byla k 1. 4. 2013 v registru zveřejněna, odpovídala skutečnosti.

To, aby plátci daně nahlásili či zkontrolovali svá čísla účtů vůči správci daně, bylo v zájmu samotných plátců DPH, jelikož od 1. 4. 2013 všichni plátci DPH, kteří jako příjemci plnění zaplatí za toto plnění bezhotovostním převodem svému dodavateli na jiný než v registru zveřejněný účet, ručí za daň, kterou jejich dodavatel případně neuhradí (v souladu s § 109 odst. 2 písmene c) zákona o DPH).

Registr plátců DPH

Registr plátců DPH, je v současné době dostupný i na internetových stránkách www.daneelektronicky.cz. Orientace v registru je velice snadná, na úvodní obrazovce, ke které se dostanete poté, co zvolíte jazykovou variantu registru (k dispozici je česká a anglická verze) se zobrazí okno.

Hledání subjektů v registru probíhá prostřednictvím zadání daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce, přičemž je možné zobrazit až dvacet DIČ současně. Po zadání DIČ hledaného subjektu a stisknutí tlačítka „Hledej“ se zobrazí informace o plátci.

Vedle obecných údajů o registrovaném subjektu a informaci o tom, zda je hledaný subjekt nespolehlivým plátcem DPH (dle § 106a zákona o DPH) zde jsou zveřejněny zmíněné informace o číslech bankovních účtů, které daný plátce určil ke zveřejnění a datum, ke kterému tato čísla byla zveřejněna.

Ochranná lhůta pro ručení

Vzhledem k tomu, že dle vyjádření GFŘ proces nahlašování účtů stále probíhá a s ohledem na skutečnost, že někteří plátci také mění již nahlášené účty, se GFŘ rozhodlo, že poskytne plátcům DPH ochrannou lhůtu, ve které nebudou správci daně po dodavatelích, kteří uhradili DPH na jiný než zveřejněný účet, nárokovat DPH z titulu ručení za nezaplacenou daň, a to do 30. 9. 2013. Do tohoto data tak budou mít plátci i správci daně časový prostor, v jehož průběhu mohou dokončit proces zveřejňování bankovních účtů.

Závěrem

Pokud jste nestihli oznámit čísla bankovních účtů určených ke zveřejnění včas, zjistili jste, že jste nechali zveřejnit nesprávné či nekompletní údaje, či jste dodavateli uhradili DPH na jiný účet, než tento dodavatel nechal zveřejnit v registru DPH, nemusíte zoufat, do 30. 9. 2013 po Vás správce daně nebude nárokovat DPH z titulu ručení za nezaplacenou daň. Navíc máte dost času na to, abyste nesprávné či nekompletní údaje nechali změnit či doplnit prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. V případě Vašeho zájmu Vám formulář rádi připravíme, či Vám s jeho zpracováním poradíme.