GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Dubna 2013

Role daňového poradce

Sdílet článek:

V životě hrajeme každý mnoho rolí. Dnešní svět přiděluje předem stanovené, definované role podle funkcí a pozicí, ve kterých se nacházíme. Takovými rolemi jsou například role dítěte, role rodiče, role manžela či manželky, ale také například role číšníka nebo zákazníka v obchodě, role zaměstnance, role zaměstnavatele, nebo role poradce - daňového poradce.

Lidé vytvořili role ve svých představách a pak je hrají, ztotožňují se s nimi. Každý z nás má trochu odlišnou představu o stejných rolích.  Z převládajících představ se vytváří kolektivní představa každé takové konkrétní role.  Stejně tak se vytvořila i kolektivní představa role daňového poradce v České republice.  

Jaká je role daňového poradce?

Mohl bych se pokusit popsat kolektivní představu této role.  Vyznělo by to ale spíš, jaký má daňový poradce být, jak se má chovat, jak má jednat, co má umět, s čím si má umět poradit. Popsal bych tak jakéhosi ideálního daňového poradce. To já ale nechci, to nemá smysl, to by nikomu nic nepřineslo.

Představa každého o roli daňového poradce je odlišná a také představa každého daňového poradce o své roli je odlišná. I já jsem daňový poradce, hraju svoji roli podle svých představ. Nemohu říct, že moje představy nejsou ovlivněné představami mých klientů, mých partnerů, kolegů a představami kolektivními.

Lidé mají předem vytvořenou představu, mentální obraz o tom druhém člověku a o jeho roli, ale i o tom, kdo jsou sami ve vztahu k takovému člověku. Takže si to představte, že jdete-li k daňovému poradci, kterého jste našli na internetu, máte představu o tom, jaký by takový daňový poradce měl být, jaká by měla být jeho role, a zároveň máte představu sami o sobě i o tom, jak se máte jako klient chovat ve vztahu k daňovému poradci.

Naproti Vám sedí člověk, daňový poradce, který má také představu o tom, jaká je jeho role a jaká je role daňového poradce, zároveň má představu sám o sobě a má představu o tom, jak by se směrem k Vám, ke klientovi měl chovat.

Váš obraz sebe sama a obraz Vaší role a role daňového poradce se ve Vaší mysli neustále porovnává s pojmovým obrazem toho druhého. Mysl daňového poradce, kterého jste si vybrali a se kterým jednáte, pravděpodobně dělá to samé, takže každé setkání dvou lidí (platí to samozřejmě obecně, nikoliv jen na Vaše setkání s daňovým poradcem), je ve skutečnosti setkáním čtyř fiktivních pojmových identit (rolí), vytvořených Vaší myslí a myslí daňového poradce, se kterým jste se setkali.

S tím mi dáte za pravdu v tom, že je velmi nepravděpodobně, že se Vaše představy o roli daňového poradce a Vaše představy o Vás, o Vaší roli k daňovému poradci shodují s představami daňového poradce, kterého jste si právě vybrali třeba na internetu.

Pokud hledáte daňového poradce a máte svoji představu o tom, jakou roli by měl hrát, tak si vyberte takového, jehož představa své role daňového poradce se přibližuje k té představě Vaší.

Daňového poradce si lze vybrat i jinak, ne podle toho, jak dobře hraje svoji roli, ale podle toho jakým je ve skutečnosti, jakým je ve své postatě svého bytí.

Najděte si takového daňového poradce, který nehraje žádnou roli, který je sám sebou, který se chová podle toho, jak cítí, který umí cítit to, co cítíte Vy.  Jak takového poznáte?  Velmi těžko, pokud to sami necítíte. Tady nelze postupovat podle žádných návodů, pouček, nebo testů.  Musíte být dostatečně vnímaví na to, abyste si uvědomili a byli schopní pozorovat, jak se daňový poradce chová, jestli se chová přirozeně, zda s Vámi jedná v klidu, zda Vám umí naslouchat a v neposlední řadě, zda Vám opravdu umí poradit. Dokáže se vžit do Vaší situace, do Vašich pocitů, dokáže zhodnotit Vaši ekonomickou situaci, daňovou situaci.  Dokáže najít a poradit Vám podle toho co umí a co cítí to nejlepší řešení.  Musí mít samozřejmě odborné znalosti, zkušenosti a životní nadhled.

Dělat to, co je v dané situaci nutné, aniž by se z toho stala role, s níž se člověk i daňový poradce ztotožňuje, je základem umění v jakékoli činnosti. Pokud takovou činnost děláte kvůli té činnosti samé, jste úspěšnější než tehdy, pokud se snažíte pouze o zlepšení nebo udržení své uměle vytvořené identity, své nastavené role.  Stejně to platí i pro daňového poradce. Pokud cítíte, že daňové poradenství dělá Vámi vybraný daňový poradce proto, aby byl ve Vašich očích úspěšnějším, chytřejším, nebo cítíte, že chce hlavně vydělat víc peněz, hraje sobě i Vám svoji roli, kterou si vytvořil.  

Většina lidí, která ma o sobě vysoké mínění a má ve společností určitou moc, například politici, osobnosti z televizních obrazovek, podnikatelé, náboženští vůdci, bývají ztotožněni se svými rolemi. Bývají označováni jako VIP, ale ve skutečnosti nejsou ničím jiným než nevědomími hráči egoistické hry, která sice vypadá důležitě, ale nemá velký smysl.  Shakespeare to popsal jako bajku, kterou vypravuje blb: „Spousta křiku a smysl žádný“.

I ve světě osobností najdete pár lidí, kteří se nesnaží napodobit obrazy své mysli, ale jednají dle svého bytí. Nehrají žádnou roli, ale jednají tak, jak cítí. Nesnaží se být něčím, čím nejsou, naopak chtějí být tím, čím ve skutečnosti jsou.

Přesto pro daňového poradce platí, že v současném světě mu společnost přiděluje roli, kterou by měl hrát. Povolání daňového poradce má funkci, má smysl, je to role.  

Jaká je tedy role daňového poradce podle mého názoru?

Podotýkám, že popisuji pouze roli daňového poradce, nikoliv svoji představu o tom, jaký je ideální klient, jak by se měl klient k daňovému poradci chovat. V každém případě platí, že daňový poradce by měl být odborník, profesionál na daňovou problematiku a problematiky související s daněmi. To je asi první předpoklad pro výběr dobrého daňového poradce. O morálních kvalitách daňového poradce mluvit nechci, i to se považuje za samozřejmost. Vidím roli daňového poradce v tom, že doprovází podnikatele na cestě džunglí zákonů, které se neustále mění. Zákony tvoří společnost prostřednictví  svých zákonodárců tak, aby podle nich společnost fungovala. Účelem daňových zákonů je vybrat pro stát daně. Stát chce vybrat tolik daní, aby mohl fungovat. Vzhledem k tomu, že zájmem podnikatelů je dosáhnout co největší zisk a snížit daňové zatížení na zákonné minimum, je bez pochyby rolí daňového poradce najít taková řešení, která podnikatele stojí na daních co nejméně a přitom jsou stále ještě v mezích zákona. To, že se neustále fakticky musí pohybovat na hraně zákona, je dáno právě jeho rolí a právě tím, že hájí zájmy klienta proti zájmům státu.

Stát se v současné době snaží vytvořit z daňového poradce jakéhosi „agenta státního rozpočtu“, snaží se na něj přesunout odpovědnost za daňové rozhodnutí klienta. Daňový poradce pak zodpovídá za to, že klient se rozhodl minimalizovat daně v mezích zákona.  V případě, že daňový poradce nesouhlasí s rozhodnutí svého klienta, má tři možnosti:

  • tvářit se, že o rozhodnutí neví, což někdy bývá obtížné,
  • rozhodnutí přijmout a přijmou i rizika z něho vyplývající, nebo
  • klienta odmítnout a vzdát se mandátu.

Jistě si dokážete představit, že takové rozhodnutí nebývá pro daňového poradce jednoduché.

Současný svět je neustále složitější. Složitější jsou i zákony, které upravují podnikání. Někdy se dokonce divím, že stále existují podnikatelé ochotní podnikat. Vidina naplnění svých snů, včetně dosažení zisku je pravděpodobně stále silnější než vidina rizik a úsilí, které s podnikáním souvisí.

Právě proto, že současný svět je složitý, složité jsou i daňové zákony a zákony související s problematikou podnikání, vidím roli daňového poradce v tom, že on je ten, který se rozhodl, že celý život bude studovat a bude sledovat neustále změny zákonů a bude jakýmsi průvodcem podnikatelům na cestě při jejich podnikání tak, aby dokázali podnikat v souladu s platnými zákony. Daňový poradce pomáhá, radí svým klientům, aby oni dosáhli cílů, které si stanovili. To, že se jim daří, je důkazem toho, že je dobrým daňovým poradcem.