GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Září 2017

Registrace k platbě DPH státem není časově neomezena

Sdílet článek:

Nejvyšší správní soud v nedávné době řešil případ, kdy podnikatel (neplátce DPH) v roce 2009 přesáhl obrat rozhodný pro registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč. Podnikatel se sám jako plátce DPH však nezaregistroval. Správce daně z moci úřední zaregistroval podnikatele v prosinci 2013 zpětně k 1.1.2013. Nejvyšší správní soud s tímto postupem nesouhlasil.

Nejvyšší správní soud dospěl k rozhodnutí, že pravomoc registrovat podnikatele k dani z přidané hodnoty (DPH) je časově omezena, a to lhůtou stanovenou § 20 odst. 2 daňového řádu. Dle Nejvyššího správního soudu je nepřijatelné, aby správce daně měl časově neomezenou možnost zaregistrovat plátce DPH – tento postup by vedl k absurdním důsledkům.  Také uvedl, že časově podmíněné uplatnění pravomoci státní moci je základ pro stabilitu a jistotu.