GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 8. Ledna 2018

Registrace k DPH – doložení informací o ekonomické činnosti

Sdílet článek:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila Informaci k doložení ekonomické činnosti ve vztahu k registraci DPH.

V této Informaci je uvedeno, že poplatníci mohou podat na finanční úřad současně s přihláškou k registraci DPH i přílohu dokládající výkon jejich ekonomické činnosti, případně i jiné přílohy (např. skutečné sídlo či bankovní účet).

K příloze přihlášky k registraci je zveřejněn vzorový tiskopis „Informace o ekonomické činnosti“, který má šest stran. Obsahuje mimo jiné popis ekonomické činnosti, datum jejího zahájení, informace k doložení ekonomické činnosti (např. investiční výdaje, obchodní partnery, zaměstnance apod.) a doplňující kontaktní údaje.

Správce daně prvotně kontroluje údaje uvedené v přihlášce,  v případě pochybností může poplatníka vyzvat, aby údaje vysvětlil, doložil, doplnil nebo změnil. Doložením přílohy s věrohodnými informacemi tak může dle názoru Finanční správy dojít k urychlení celého procesu registrace k DPH.