GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Ledna 2013

Registr nespolehlivých plátců DPH – bič na podvodníky nebo nástroj šikany?

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a z něj navazujícího ručení. Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace k této novince a osvětlit princip jejího fungování.

Zákonem č. 502/2012 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů v době, kdy se většina z nás připravovala na vánoce a pekla cukroví, se novelizoval zákon o DPH a novela mimo jiné přinesla také institut nespolehlivého plátce.

Dle Finanční správy a jejích webových stránek byl institut nespolehlivého plátce zaveden „z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům“ proto, že „umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH. Jak tedy institut funguje?

Správce daně zveřejní na způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, zda se daný plátce DPH stal nespolehlivým. V této souvislosti byla v registru plátců DPH, který vede Generální finanční ředitelství, zveřejněna na počátku ledna 2013 u každého plátce DPH informace o jeho spolehlivosti. Odkaz na registr plátců DPH lze najít na webu www.financnisprava.cz nebo pod tímto odkazem: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2.

Příklad z registru plátců DPH uvádíme zde. Je z něj mimo jiné patrné, že společnost Fučík & Partneři, s. r.o. není nespolehlivým plátcem od 1. 1. 2013:

K čemu ale institut nespolehlivého plátce slouží kromě toho, že informace o jeho spolehlivosti je veřejná? Slouží zejména pro jeho odběratele. Osoby, které odebírají zboží nebo služby od nespolehlivých plátců budou ručit za to, že jejich dodavatel odvede z uskutečněné transakce daň z přidané hodnoty. Ručení za daň, které je již známé od dubna 2011, tak dostává nový rozměr.

Při obchodování doporučujeme proto nově ověřovat, zda se dodavatelé nestali nespolehlivými. Vyhnete se tak ručení za daň z přidané hodnoty.

Druhou cestou, jak se vyhnout ručení při obchodování s nespolehlivým plátcem je využití již známého mechanismu platby daně přímo na účet finančního úřadu. S ohledem na komplikovanost takové transakce není ale dle našich zkušeností tento způsob využívaný.

Již tedy víme, kde informaci o naší spolehlivosti najdeme. Vznikají ale dotazy, jak určit, kdo je nespolehlivý a od kdy je nespolehlivý. Finanční správa zveřejnila v této souvislosti tiskovou zprávu, ve které potvrdila, že nespolehlivým se může plátce stát až na základě rozhodnutí správce daně, které ale může být vydáno na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2013. Plátci DPH se tak nemusí bát, že pozdní úhrada daně z přidané hodnoty před několika lety způsobí to, že budou označeni jako nespolehliví. Daňová správa předpokládá, že první „reálné“ informace o nespolehlivosti plátců budou zveřejněny nejdříve během února.

Dle našeho názoru se ale otazník vznáší nad podmínkami, které budou rozlišovat plátce na spolehlivé a nespolehlivé. Zákon hovoří pouze o tom, že nespolehlivým se stane pouze ten, kdo „závažným způsobem poruší povinnosti vztahujících se ke správě daně“. Na to, jak ale definovat závažné porušení povinností, si ale budeme muset zřejmě ještě nějakou dobu počkat.