GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Srpena 2010

Provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009 v oblasti peněžitých dávek

Sdílet článek:

V souvislosti s novými předpisy v oblasti evropské sociální politiky účinnými  od 1.5.2010  dochází i ke změně při prokazování a vyplácení nemocenských dávek zaměstnancům, kteří mají doklad vystavený lékařem v Evropské unii. Zaměstnanci  budou zaměstnavateli předávat doklady vystavené lékaři v Evropské unii bez formuláře E 115. Doklady o pracovní neschopnosti do čtrnáctého kalendářního dne nemoci  včetně, si zaměstnavatel ponechá a na základě těchto dokladů vyplatí náhradu mzdy.

Doklady na pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny či peněžitou pomoc v mateřství  na období  delší než 14 dní zašle zaměstnavatel v originále spolu s vyplněnou přílohou na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pro sebe si zaměstnavatel udělá pouze kopii jako u dokladů  vystavených českým lékařem, aby měl zaměstnavatel podklad pro  docházku.

Na stránkách správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz jsou příslušné přílohy k dokladům ke stažení. Na dokladech z ciziny nejde občas přečíst od kdy, do kdy je zaměstnanec  v pracovní neschopnosti, takže proto je nutné tyto údaje vyplnit do  přílohy. Tuto přílohu  vyplňuje zaměstnanec a zaměstnavatel ji potvrdí .

Výše uvedený postup se týká případů, kdy nemoc vznikne  od 1.5.2010, netýká se  pokračování nemocí vzniklých před  30.4.2010.