GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Koubek | 21. Května 2024

Předbalená reorganizace aneb úpadek nemusí znamenat katastrofu

Sdílet článek:

Někdy jsou finanční problémy podnikatele natolik závažné, že již nepřipadá v úvahu neformální (konsenzuální) restrukturalizace ani jiné formy řešení vzniklé situace, a podnikatel se proto musí vydat cestou insolvenčního řízení. Ani insolvence ale nemusí znamenat konec podnikání. Východiskem může být pro podnikatele tzv. předbalená reorganizace.

Co je to předbalená reorganizace?

Předbalená (nebo také předpřipravená) reorganizace je nástroj, který umožňuje podnikateli překonat finanční potíže a zachovat jeho podnikání. Zjednodušeně řečeno ji lze charakterizovat jako reorganizaci, na které se dlužník a jeho nejvýznamnější věřitelé dohodnou předem, tedy ještě před zahájením procesu insolvenčního řízení.

Jak předbalená reorganizace funguje?

Pokud má podnikatel zájem jít cestou předbalené reorganizace, musí společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhne reorganizaci, předložit také reorganizační plán. Reorganizační plán musí být přitom přijat alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů. Věřitelé přijímající reorganizační plán se počítají podle výše svých pohledávek (1 hlas za každou 1,- Kč pohledávky), nikoliv podle jejich počtu.

Hlavní výhody předbalené reorganizace

Předbalená reorganizace má celou řadu výhod. V prvé řadě je schvalování reorganizačního plánu mnohem jednodušší a z hlediska průběhu insolvenčního řízení i rychlejší. Podnikatel si může sám zvolit také dvě důležité osoby mající zásadní vliv na insolvenční řízení, a to insolvenčního správce a znalce pro ocenění závodu.

Předbalená reorganizace umožňuje vstup do reorganizačního procesu také podnikatelům, kteří by jinak nesplnili kvantitativní podmínky přípustnosti. Těmi jsou celkový roční úhrn čistého obratu za poslední období ve výši alespoň 50 mil. Kč, nebo nejméně 50 zaměstnanců tzv. na pracovní poměr. Z toho je zřejmé, že klasická reorganizace je určena primárně pouze velkým podnikatelům, zatímco předbalenou reorganizaci může provést i menší podnikatel.

Kdy má smysl (předbalenou) reorganizaci dělat?

Jít cestou předbalené reorganizace má smysl pouze v případě, kdy má podnikatel jasný plán na záchranu svého podnikání. Podnikatel by měl přijít s racionálním a fungujícím řešením, které bude pro věřitele přijatelné a dlouhodobě životaschopné. Podnikatel by tak měl mít jasnou představu, čeho chce dosáhnout (jaký má být finální stav po provedení reorganizace) a jaké právní, ekonomické a jiné prostředky k tomu bude třeba použít.

Pokud jde podnikatel do reorganizace bez jasného plánu s cílem alespoň získat nějaký čas, zpravidla se jedná již jen o prodlužování agónie, které dříve či později skončí prohlášením konkursu.

Shrnutí

Poctivě předpřipravená reorganizace je nástrojem, který může zachránit vaše podnikání. Základem úspěchu je začít řešit vzniklou situaci včas a mít jasný plán na záchranu. Pokud budete zbytečně otálet, již nebude zpravidla co reorganizovat.

Vzhledem k tomu, že příprava reorganizačního plánu a úspěšná realizace celé reorganizace vyžaduje perfektní souhru právních, ekonomických a daňových poradců, ideálním partnerem pro podnikatele usilující o (předbalenou) reorganizaci je silná poradenská skupina, kde dostane podnikatel veškeré služby pod jednou střechou.

S reorganizacemi máme v Grant Thornton bohaté zkušenosti, a náš tým expertů je vám proto připraven kdykoliv pomoci.