GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martina Šumavská | Petr Berdych | 19. Prosince 2023

Pražská mzda pro stovky zaměstnanců v jiných regionech?

Sdílet článek:

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. 7. 2020 došel k závěru, že bez ohledu na region, kde zaměstnanci vykonávají práci, a na jeho sociální a ekonomické podmínky (např. náklady na bydlení, dopravu), přísluší zaměstnancům vykonávajícím stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná odměna. Tedy, že řidič pracující pro Českou poštu v Olomouci má právo na rovnou mzdu jako řidič vykonávající stejnou práci pro Českou poštu v Praze.

Byť Česká pošta namítala, že práce řidiče v Praze je složitější, odpovědnější a namáhavější než práce v Olomouci, Nejvyšší soud ale rozhodl, že se jedná o výkon srovnatelné práce.

Ústavní soud rozhodnutí Nejvyššího soudu potvrdil usnesením sp. zn. I. ÚS 2820/20 ze dne 31. 8. 2021 a uzavřel, že reflektovat socioekonomické rozdíly do mezd v různých regionech je primárně úkolem zákonodárce a nikoli soudů, a že současná právní úprava je jednoznačná tj.: „za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda.“

V případě nerovné mzdy mají zaměstnanci vykonávající stejnou práci nebo práci stejné hodnoty právo na dorovnání mzdy, a to i zpětně za poslední 3 roky.

Společnost Rovná mzda s.r.o. nabídla hromadně současným i bývalým zaměstnancům České pošty, že jim pomůže se domoci dorovnání jejich mzdy. Stovky zaměstnanců České pošty nabídky využili a vedou v současné době proti České poště soudní spory. Společnost Rovná mzda s.r.o. předpokládá, že zaměstnanci mají za poslední 3 roky nárok na 80 000 Kč až 100 000 Kč; dorovnání mzdy tak může Českou poštu stát až stovky milionů korun.

Jak máte nastavené mzdy a odměny napříč regiony vy? Jste si jistí, že zaměstnance odměňujete rovně a že případné rozdíly máte odůvodněny tak, že v případě soudního přezkumu obstojí? V případě pochybností se na nás neváhejte obrátit a my vám s tím rádi poradíme.