GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Pravidla pro cookie lišty

Sdílet článek:

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal pravidla pro používání tzv. cookie lišt a pro udělování souhlasu s používáním souborů cookie, které je zpravidla spojeno se zpracováním osobních údajů. Přestože povinnost získat souhlas s užíváním některých druhů cookies už trvá déle než rok, ne všechny internetové stránky splňují požadované parametry.

Správci internetových stránek používají dva druhy cookies, technické a netechnické. Technické cookies jsou nezbytné pro samotné fungování webové stránky a není u nich třeba žádat uživatele stránek o souhlas. Povinnost informovat o jejich použití je však zachována.

Složitější je to u netechnických cookies, které mj. slouží ke sledování návštěvnosti či analýze preferencí jejich návštěvníků pro další, např. marketingové účely. Zde už je vyžadován aktivní souhlas uživatele webových stránek s jejich použitím. Provozovatelé internetových stránek za tímto účelem používají cookies lištu, kde je možné souhlas udělit jednoduše stisknutím příslušného tlačítka. Až teprve jeho udělením lze tedy netechnické cookies aktivovat. To znamená že pokud lištu bez dalšího zavřete, platí, že souhlas jste neudělili. Ze stejného důvodu nelze udělit generální souhlas s aktivací cookies jednorázově pro všechny webové stránky v prohlížeči; u každé musí být souhlas udělen zvlášť.

Mnoho doporučení se točí kolem podoby cookie lišty. Jako příklad dobré praxe uvádí ÚOOÚ umístění tlačítek pro udělení a neudělení souhlasu ve shodném vizuálním provedení do první vrstvy cookie lišty. Barevnost tlačítek není zásadní, ale vizuální stránka má být taková, aby souhlas i odmítnutí byly uděleny stejně snadno.

Samotný souhlas je třeba čas od času obnovit, zpravidla po 12 měsících v případě předchozího udělení souhlasu a 6 měsíců v případě jeho neudělení. Tento rozsah by měl stanovit sám správce s ohledem na účel, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány, a současně s ohledem na očekávání uživatelů.

Co se týče informování uživatelů o používaných cookies, řídí se vše požadavkem srozumitelnosti a přehlednosti. Informace mohou být zjednodušené za účelem lepšího porozumění problematice. Některé cookies lišty však mají po rozkliknutí například již zaškrtnutá políčka souhlasu s analytickými a marketingovými cookies, což je jednoznačně v rozporu s tímto požadavkem.

Kromě udělení souhlasu má mít uživatel rovněž možnost udělený souhlas odvolat stejně snadno, jako jej udělil. V případě udělení souhlasu prostřednictvím cookie lišty nelze akceptovat, aby odvolání souhlasu bylo možné např. pouze telefonicky. Ideálně by tedy na internetových stránkách měly být snadno dostupné tlačítko či odkaz, pomocí kterých lze souhlas odvolat.

Cookie lišta rovněž nesmí bránit návštěvníkovi v interakci s webovou stránkou a sdílení jejího obsahu nesmí být v žádném případě podmíněno udělením souhlasu s netechnickými cookies.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o nastavení cookie lišty na internetových stránkách, které spravujete, nebo s povinnostmi spojenými s uchováváním osobních údajů jejich návštěvníků, rádi vám vše posoudíme a doporučíme případné úpravy.

Autor: Veronika Odrobinová, Olga Králíčková