GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Prosince 2017

Počet nespolehlivých osob výrazně narůstá

Sdílet článek:

Nový institut nespolehlivých osob podle zákona o DPH platí od července 2017. Nyní úřady evidují 1 056 nespolehlivých osob a jejich počet stále více narůstá, a to o stovky osob měsíčně. Naopak je tomu u nespolehlivých plátců, kde začíná stagnovat jejich počet. Aktuálně je v registru 10 739 nespolehlivých plátců. Nespolehlivou osobou může být jak fyzická, tak právnická osoba, která není plátcem DPH a závažným způsobem poruší své povinnosti vůči správě DPH a tímto porušením ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba automaticky nespolehlivou osobou. Stejně tak nově platí i opačný postup, kdy se nespolehlivá osoba stane nespolehlivým plátcem.