GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Června 2016

Plošný mechanismus přenesené daňové povinnosti

Sdílet článek:

Dne 17. června se v Lucembursku konalo zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Na tomto zasedání se probíral především podnět ze strany zástupců ČR, který týkal krácení daně u DPH a především možnosti zavedení plošného mechanismu přenesené daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že mezera ve výběru DPH je problém v celé Evropské unii a dosahuje výše cca 168 miliard EUR, byl tento návrh ze strany členských států podpořen. Evropská komise se navíc písemně zavázala, že do konce roku předloží legislativní návrh, kterým by členským státům umožnil zavedení tohoto sytému.