GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 31. Března 2020

Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Sdílet článek:

Česká republika předpokládá, že Evropská komise vyhoví žádosti podané Ministerstvem financí dne 24. března 2020 ohledně vydání rozhodnutí využít osvobození od daně z přidané hodnoty po dobu vyhlášení stavu nouze. Znamenalo by to možnost aplikovat osvobození od DPH a od cla u zboží a to ve prospěch osob zasažených pandemií SARS-CoV-2 za podmínek dále vymezených. V případě vyhovění této žádosti, bude možné toto osvobození aplikovat také zpětně.

Osvobození od DPH a od cla bude možné aplikovat pouze na dovoz ze třetích zemí, a to:

  • státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací a za podmínky, že toto boží bude zdarma přerozděleno obětem pandemie SARS-CoV-2, 
  • záchrannými jednotkami, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací. Toto se bude primárně vztahovat na lékařská zařízení, resp. zdravotní personál aktivně se podílející na boji se SARS-Cov-2 (např. ochranné pomůcky, přístroje, zkumavky).

Výjimku tedy nebude možné využít na dovoz zboží z jiného členského státu EU a také na zboží nakoupené a dodané v ČR.

Po obdržení rozhodnutí Evropské komise budou zveřejněny doplňující informace zahrnující rozsah osvobození od DPH a cla.