GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 9. Ledna 2023

O sobotách, nedělích a svátcích se v datovce nedoručuje

Sdílet článek:

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo v datových schránkách od 1. ledna 2023 zavedeno pravidlo, že v sobotu, neděli ani ve státní svátek nedochází k automatickému doručení datových zpráv, které si dosud jejich adresát neotevřel.

Až do konce roku 2022 byla na doručování uplatňována desetidenní fikce doručení ode dne dodání zprávy, bez ohledu na to, zda uplynutí deseti dní nastalo v pracovní den či ne, pokud se adresát zprávy do schránky sám nepřihlásil dříve. Nová úprava posouvá okamžik doručení na následující pracovní den, v případě, že deset dní od dodání zprávy uplyne o víkendu či svátku. Zpráva nově bude označena za doručenou až po konci lhůty, tzn. v praxi začátkem dalšího dne. Toto nově upravené pravidlo by pro adresáty mělo být příznivější, protože právní účinky plynoucí z doručení datové zprávy nezačnou běžet v dnech pracovního klidu.

Bližší informace naleznete zde.

Autor: Daniela Riegel