GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Února 2017

Nový seriál „Položky výkazu zisku a ztráty“

Sdílet článek:

V minulých číslech našeho newsletteru jsme vás postupně provedli jednotlivými položkami rozvahy. Nyní zahajujeme nový seriál, který se zaměří na výnosy a náklady a to nejen z účetního, ale také z daňového pohledu. Správné zobrazení nákladů a výnosů má samozřejmě vliv na hospodářský výsledek, který je v konečném důsledku zobrazen v účetních výkazech, je však také odrazovým můstkem pro vyčíslení základu daně z příjmů právnických osob. Vybrali jsme pro vás témata, ve kterých se nejčastěji chybuje nebo nad kterými může viset řada otazníků. Již nyní můžeme prozradit, že v úvodu pro vás shrneme změny týkající se nákladů a výnosů spojené s novelou zákona o účetnictví z roku 2016, zaměříme se na České účetní standardy i Interpretace národní účetní rady, v konkrétních případech se podíváme blíže na cestovní náhrady, transakce s pohledávkami, majetek a další oblasti úzce souvisejícími s výsledkovými operacemi, a to vše z praktického pohledu. Řešíte i vy nějaké téma, které vás zajímá? Napište nám a my se zaměříme třeba právě na to Vaše. Věřím, že články našich účetních specialistů, auditorů a daňových poradců vám pomohou se lépe v této problematice orientovat.