GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Prosince 2017

Novinky ve mzdách a personálním oddělení pro rok 2018 - část druhá

Sdílet článek:

Podpora rodin

Rodičovský příspěvek

K 1.1.2018 se zvýší nárok na rodičovský příspěvek u vícerčat z 220 000 Kč na 330 000 Kč. Rodiče mají právo požádat o zvýšení rodičovského příspěvku, případně o dočerpání rozdílu 110 000 Kč, pokud již původních 220 000 Kč vyčerpali. Automaticky se to však nestane, je třeba podat žádost. Podmínkou dočerpání je, že se i nadále osobně celodenně starají o děti do 4 let věku.

Mění se také pravidla pro určení maximální výše měsíčního příspěvku, která byla dosud zastropována částkou 11 500 Kč. Rodiče s vyššími příjmy budou mít možnost vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji. Výši a délku vyplácení rodičovských příspěvků si nově budou moci zvolit i studenti a nezaměstnaní. Dosud bylo pro tyto osoby bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství přesně stanoveno, jak budou jednotlivé platby příspěvku vypláceny, a to vždy po dobu 28 měsíců.

Otcovská dovolená

Zavádí se nová dávka nemocenského pojištění – otcovská dovolená. Nárok na otcovskou budou mít otcové dětí, případně muži, kteří převzali děti do péče nahrazující péči rodičů. Na dávku budou mít nárok zaměstnanci i OSVČ, pokud jejich pojištění trvalo alespoň 3 měsíce před nástupem na tuto dovolenou.

Podmínky by měly zabezpečit, aby otcovská byla využívána jako pomoc při péči o šestinedělní dítě a matku v tomto období a nebyla zneužívána na oslavy narození potomka. 

Nárok na dávku bude mít muž pouze v případě, že na dovolenou nastoupí během prvních šesti týdnů od narození dítěte nebo převzetí dítěte do náhradní péče. Na dávku je nárok po dobu jednoho týdne nepřerušované otcovské dovolené. Muž získá příjem ve výši 70% denního vyměřovacího základu za každý den trvání otcovské. Po dobu pobírání otcovské nemůže otec vykonávat práci v tom zaměstnání, z něhož je mu dávka přiznána.

Zákon nabývá účinnosti 1.2.2018. Nárok na otcovskou dávku může vzniknout nejdříve v souvislosti s narozením dítěte v období 6-ti týdnů před účinností tohoto zákona, tedy pokud se dítě narodí 21.12.2017 a později. 

Ostatní témata

Minimální mzda

Od 1. 1. 2018 se zvýší minimální měsíční mzda z aktuálních 11 000 Kč na 12 200 Kč. Mění se samozřejmě i minimální hodinová mzda, která vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Uvedené částky se vztahují k odměně za práci na plný úvazek, tedy ke stanovené pracovní době 40 hodin za týden.

Při kratší stanovené týdenní pracovní době se částka minimální měsíční mzdy krátí úměrně.

Minimální mzdu je třeba dodržet také u dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V návaznosti na změnu minimální mzdy se mění také částky zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. 

Výše minimální mzdy se promítá i do oblasti daňových slev a zvýhodnění. Uplatnění daňového zvýhodnění na děti v rámci výpočtu měsíční mzdy je podmíněno příjmem v minimální výši jedné poloviny minimální měsíční mzdy. Od výše minimální měsíční mzdy se také odvozuje maximální výše slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné.

Další nepřímý důsledek zvýšení minimální mzdy se týká zdravotního pojištění, pro něž je minimální vyměřovací základ určen minimální mzdou. Minimální základ pro odvod zdravotního pojistného je tedy od 1.1.2018 určen jako 12.200,- Kč.

Náhradní plnění a elektronická evidence

Nově byla zavedena elektronická evidence náhradního plnění. Bude se týkat náhradního plnění, tedy odebírání výrobků a služeb od zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením.

Dodavatelé náhradního plnění je budou muset do třiceti dnů od zaplacení dodávky vložit do elektronické evidence. Součástí elektronické evidence bude i údaj o čtvrtletním přepočteném stavu osob se zdravotním postižením. Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob OZP za rok 2017 se bude řídit zněním zákona před novelou.

Zaměstnávání cizinců

V srpnu 2017 došlo k významným změnám, pokud jde o pobyt cizinců v ČR a jejich zaměstnávání. Z nejvýznamnějších změn vybíráme:

  • Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení cizince, který pracuje na základě zaměstnanecké nebo modré karty, podléhá schválení Ministerstva vnitra ČR.
  • Byl zaveden institut nespolehlivého zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který např. neplatí řádně daně, neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění či mu byla v nedávné době uložena pokuta za nelegální zaměstnávání, nemůže nadále přijímat do zaměstnání cizince.
  • Vznikl nový statut zaměstnance – cizince, tzv. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Usnadňuje pohyb top manažerů a specialistů v rámci nadnárodních podniků na území EU. Zjednodušuje se vstup na český trh práce v případě, že už podobné povolení vydal úřad jiného státu EU. Rovněž platnost této karty pro manažery a specialisty je delší než u běžných zaměstnaneckých karet (3 roky). Je to duální doklad, tj. opravňuje cizince jak k pobytu, tak k zaměstnání.