GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Klára Honzíková | 21. Prosince 2015

Novinky v oblasti IFRS

Sdílet článek:

Na následujících řádcích bychom vás chtěli krátce seznámit s vývojem a novinkami u tří nových či významně změněných standardů IFRS.

Leasingy

Cílem projektu je zcela nový standard, týkající se leasingů. V současné době je standard ve fázi schvalování konečného znění, jeho vydání IASB předpokládá v horizontu tří měsíců.

Výnosy (IFRS 15)

Zcela nový standard IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky byl schválen IASB již v roce 2014. Cílem tohoto standardu je objasnění principů pro rozpoznání výnosů ze smluv ze zákazníky (kromě leasingů, finančních nástrojů a pojištění). Původní datum účinnosti 1.1.2017 bylo rozhodnutím IASB z července 2015 posunuto na 1.1.2018. Důvodem je plánovaná úprava standardu. Standard IFRS 15 dosud nebyl Evropskou komisí schválen k použití v Evropské unii.

Finanční nástroje (IFRS 9)

Jedná se o nově zpracovaný standard, který nahradí starší IAS 39. Standard byl zpracován jako reakce IASB na finanční krizi z roku 2008. Vylepšení oproti starému standardu zahrnují zejména logický model pro klasifikaci a měření finančních nástrojů, do budoucna zaměřený „impairment“ model pro očekávané ztráty a reformovaný přístup k zajišťovacímu účetnictví. Účinnost standardu je stanovena od 1.1.2018. Standard IFRS 9 dosud nebyl Evropskou komisí schválen k použití v Evropské unii.

O dalším vývoji uvedených standardů i ostatních novinkách z oblasti mezinárodních standardů vás budeme průběžně informovat v dalších číslech newsletteru.