GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 22. Prosince 2016

Novinky v elektronické evidenci tržeb

Sdílet článek:

Se začátkem posledního měsíce letošního roku odstartoval systém, o kterém se velice horlivě diskutovalo více než rok a to jak na politické scéně, tak mezi veřejností. Po kontrolním hlášení představuje elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) v roce 2016 již druhý institut, který je pro tuzemské podnikatelé významnou novinkou. První zkušenosti s EET už získalo množství lidí, kteří od začátku prosince navštívili restaurace nebo využili ubytovací služby a také si na nový provoz s EET postupně zvykají i provozovatelé restaurací, hostinských zařízení a hotelů. Není překvapením, že z řad provozovatelů podniků zasažených EET zní spíše kritika, než chvalozpěvy na systém jako takový, zatímco ze strany Ministerstva financí (dále jen „MF ČR“) je vyzdvihována funkčnost systému a zvládnuté IT řešení.

Po prvních dvanácti dnech fungování EET přijala Finanční správa zhruba 31 milionů účtenek od 40 tisíc zaregistrovaných subjektů. Průměrná reakce na přijaté datové zprávy se pohybovala kolem 0,082 sekundy, což zajisté překvapilo všechny ty, kteří o systému po zkušenostech s registrem vozidel nebo systémem na výplatu sociálních dávek pochybovali. Pochybnostem nahrával také starší informační systém Finanční správy, který bude muset, po rozšíření EET na všechny činnosti, zvládnou zpracovat i několik desítek miliónů účtenek denně. Jak to ve skutečnosti bude za několik let, to ukáže čas, zatím lze konstatovat, že po technické stránce EET nenásledovalo osud jiných státních projektů, i když se již objevilo první technické zaváhání na straně Finanční správy.

Z řad provozovatelů zasažených podniků se intenzivněji začaly ozývat hlasy, že EET pro ně bude likvidační a to zejména z důvodu nárůstu administrativy. Podle Plzeňského Prazdroje a Asociace hotelů a restaurací by mělo dojít ke značnému poklesu počtu hospod a restaurací. Administrativa spojená s EET a nastavením systému je skutečně náročná. Po začátku letošního roku, kdy si podnikatelé museli zvykat a přizpůsobovat systémy a účetní SW na kontrolní hlášení, se jedná o další nástroj, který jim přidělal vrásky na čele. I když může být účel EET jakkoliv pro veřejnost prospěšný a obhajován zvýšením výběru prostředků, které se následně použijí tam, kde je to nejvíc potřebné, k naplnění tohoto cíle přispívají hlavně podnikatelé investicí svého volného času do nastudování a zavedení EET do provozu. Nicméně stejně tak, jak je politická scéna rozdělena na tábor odpůrců a přívrženců EET, tak mezi podnikateli lze najít množství takových, kteří EET vítají a slibují si od ní narovnání podnikatelských podmínek.

Těsně před startem EET byly navrženy dvě výjimky ze systému, což se střetlo s nevolí u některých koaličních partnerů, ale naopak s velkým vděkem u podnikatelů. Z EET by měly být vyloučeny (i) některé tržby uskutečněné platebními kartami a (ii) tržby poplatníků s paušální daní a ročními příjmy do 250 tisíc Kč. Zatím obě tyto výjimky existují pouze ve formě návrhu a nelze je ještě aplikovat.

Vyloučení platebních karet je prezentováno MF ČR spíše jako upřesnění výkladu zákona, než jako výjimka z EET. Po zveřejnění návrhu zákona EET se diskutovalo o tom, proč se budou evidovat také platby uskutečněné platebními kartami, když je cílem zákona podchytit zejména hotovostní tržby, u kterých je velice nízká míra jejich dohledatelnosti. Finanční správa tehdy argumentovala, že tržby přes platební karty mohou být nasměrovány do daňových rájů, což by se pouze velice obtížně dohledávalo, nebo že aplikace EET pouze na hotovost může vést u zákazníků k odklonu od bezhotovostního platebního styku (s vidinou získat účtenku do účtenkové loterie). Ať byl původní záměr jakýkoliv, na konci listopadu bylo navrženo vyloučení tržeb, které (i) budou provedeny platební kartou na internetu (ii) bez osobního styku zákazníka a obchodníka (většina e-shopů).

Druhá výjimka vylučuje z EET poplatníky z daně příjmů fyzických osob, kteří budou mít se správcem daně sjednanou daň v paušální výši a jejich roční příjmy nepřekročí 250 tisíc Kč. Výjimka směřuje na „malé podnikatele“, kteří budou mít možnost si se správcem daně sjednat paušální daň a zbavit se tak povinnosti evidovat své tržby v EET. U poplatníků s paušální daní se totiž jejich daňová povinnost nestanovuje na základě jejich skutečných příjmů a výdajů, ale sjednává se se správcem daně na základě odhadu příjmů. Výjimku bude možné aplikovat až po nabytí účinnosti legislativního balíčku se změnami daňových zákonů, který by měl být účinný od dubna 2017. Poplatníci, kterým vznikne povinnost evidovat tržby dříve, budou v evidenci pokračovat a až po nabytí účinnosti daňového balíčku budou moci podat žádost o stanovení daně paušální částkou a získat tak výjimku.

S EET souvisí také připravovaná účtenková loterie, jejíž cílem je podnítit lidi k tomu, aby si od podnikatelů přebírali účtenky a přes informační systém správce daně prověřovali jejich zaevidování. Podle MF ČR budou ročně rozdány peněžní i věcné ceny v částce až 65 milionů korun a měsíčně se rozdá zhruba 20 až 30 tisíc výher. Se spuštěním loterie se počítá v polovině roku 2017 a zatím probíhá výběrové řízení na správu loterie.

Téma EET bude i v roce 2017 žhavým tématem, důvodem pro spory a taktéž nástrojem pro získání volebních preferencí. Vlna zájmu se bude zvedat s blížícím se termínem nástupu EET pro maloobchod a velkoobchod, ale také s prvními kontrolami u daňových subjektů a souvisejícími sankcemi. Novinky v této oblasti budeme i nadále sledovat a budeme o nich informovat v našem newsletteru i na našem webu. V případě zájmu o konzultaci v této oblasti nás prosím kontaktujte.

Autor: Ing. Michal Scholtz