GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Ledna 2016

Novinky v daních z příjmů od roku 2016

Sdílet článek:

Jak se zdá, zákonodárci nás letos neobvykle šetřili a rok 2016 nám nepřinese žádné významné ani koncepční změny v oblasti daní z příjmů. Pár jich ale přece jen bude. O těch si řekneme v následujícím článku.

U fyzických osob dojde zejména k následujícím změnám:

Solidární zvýšení daně zůstane zachováno

Solidární zvýšení daně bylo zavedeno novelou zákona o daních z příjmů („ZDP“) od roku 2013 na dočasné tříleté období. Jeho zrušovací ustanovení však bylo zrušeno zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se novelizoval ZDP k 1. 1. 2015.

Dohody o provedení práce – překlasifikace srážkové daně v daňovém přiznání

Nadále je dobrovolné zahrnutí příjmu z dohody o provedení práce do daňového přiznání, pokud si ale zaměstnanec tzv. překlasifikaci srážkové daně na zálohovou zvolí, musí překlasifikovat příjmy z dohod o provedení práce od všech zaměstnavatelů.

Změna maximálních limitů u penzijního připojištění a životního pojištění

Oproti původním předpokladům se limit osvobozených příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty a životní pojištění zaměstnance zvýší ze 30-ti na 50 tisíc Kč až od roku 2017. Od stejného data se dále zvýší i možná částka odečtu zaplacených příspěvků od základu daně pro poplatníka, a to z 12-ti na 24 tisíc Kč, což se však dotkne pouze poplatníků hradících si příspěvky ve výši od 2 do 3 tisíc Kč měsíčně. 

Malé fotovoltaické elektrárny do 10-ti kW

Nově výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10-ti kW, pokud je tato elektřina určena pouze pro vlastní spotřebu zákazníka, nebudou mít povinnost licence od ERÚ. V důsledku toho se:

  • nebude jednat o poplatníka, který má příjem z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění. 
  • případný příjem bude posuzovat v režimu ostatních příjmů (test pro osvobození činí 30 tis. Kč, dopad na způsob zdanění – nutno uplatnit skutečné výdaje, nelze použít paušál). 
  • provozovatel se vyhne pojistnému OSVČ.

Daňové zvýhodnění na děti

Na základě programového prohlášení vlády mělo každoročně růst daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Od roku 2016 daňové zvýhodnění na druhé dítě mělo být zvýšeno na 17 004 Kč/rok a na třetí a další dítě 20 604 Kč/rok. Příslušná novela však doposud nebyla schválena (nachází se ve 2. čtení). 

Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti 

Dne 4. června 2015 nabyla účinnosti novela zákona o dětských skupinách, která zavádí definici „předškolního zařízení“. Předškolní zařízení jsou dle této definice provozovaná dle školského zákona, živnostensky (pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný) a dle zákona o dětské skupině. Mimo regulaci tak budou např. lesní školky. Toto je důležité pro uplatnění „školkovného“ až od roku 2016. 

Zrušení důchodového spoření 

II. pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření, bude definitivně zrušen. Lidé budou moci volit z několika možností jak převést naspořené prostředky, a to: převodem na bankovní účet (v ČR zdarma), zaslání složenkou (zpoplatněno) či přesunem peněz do třetího pilíře (zdarma).

V části, která se týká právnických osob, jsou významné změny následující:

Investiční pobídky

V této oblasti dochází ke zmírnění sankcí při přeměnách společnosti a převzetí jmění společnosti. Od roku 2016 se bude moci společnost, která čerpá investiční pobídku, zúčastnit přeměny společnosti, aniž by musela zpětně vracet již uplatněnou část investiční pobídky. V roce uskutečnění přeměny již ale nebude moci investiční pobídku čerpat. Jedná se o významnou změnu ve prospěch daňových poplatníků, kteří museli podle pravidel do roku 2015 vracet celou část již uplatněné slevy na dani ve formě investiční pobídky. Další novinkou týkající se investiční pobídky je možnost vzdát se investiční pobídky i v okamžiku, kdy již poplatník slevu na dani čerpal, aniž by musel zpětně vracet uplatněnou část.

Nakládání s elektroodpadem

Další změnou je nová daňově uznatelná rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů, o které jsme Vás již dříve informovali. 

Zřizovací výdaje

Poslední změna souvisí s novelou zákona o účetnictví, kdy zřizovací výdaje přestávají být nehmotným majetkem a není možné je odpisovat jako nehmotný majetek. Zřizovací výdaje, které byly zařazeny do roku 2015, budou používat „starý“ režim.

V případě, že vás některá z novinek zaujala a chtěli byste k ní vědět více, nás prosím kontaktujte.