GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 27. Října 2017

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty

Sdílet článek:

Prezident dne 24.10.2017 podepsal novelu zákona o DPH (sněmovní tisk 1060) reagující na závěry Ústavního soudu, který shledal některá ustanovení týkající se kontrolního hlášení jako protiústavní. Tato novela dává úpravu kontrolního hlášení do souladu s názory Ústavního soudu a nedojde tak ke zrušení kontrolního hlášení počínaje rokem 2018.

Další sněmovní tisk 901 upravuje ustanovení § 56 zákona o DPH týkající se osvobození dodání nemovitých věcí. Novela upravuje vymezení pozemku osvobozeného od DPH a stavebního pozemku, nicméně nejedná se o koncepční změny, ale o úpravu, která pouze upřesní dosavadní výklad.