GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Novela zákoníku práce schválena. Na co je třeba se připravit?

Sdílet článek:

K legislativnímu procesu

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce je téměř tady. Novelu zákoníku práce projednal v červenci Senát a vrátil ji s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Znovu projednání zmiňované novely proběhlo 12. 9. 2023, kdy poslanci nakonec novelu schválili beze změn navrhovaných ze strany Senátu.

Poslanecká sněmovna tak svým usnesením 12. 9. 2023 opětovně schválila původní návrh novely. Nyní se čeká pouze na podpis prezidenta Petra Pavla. Po podpisu prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak novela zákoníku práce nabude účinnosti s největší pravděpodobností již od 1. 10. 2023.

Na co je potřeba se aktuálně připravit

Novela s okamžitou účinností od měsíce následujícího po vyhlášení, tedy zřejmě od 1. 10. 2023 zavede především nová pravidla pro práci na dálku. Právě v této oblasti přinese novela pro zaměstnavatele největší administrativní zátěž, neboť budou muset s jednotlivými zaměstnanci, kteří práci na dálku využívají, uzavřít písemné dohody o práci na dálku. Práci na dálku tak bude moci zaměstnavatel svému zaměstnanci jednostranně nařídit pouze v případě, že tak stanoví opatření nařízená orgánem veřejné moci.

Dále bude třeba upravit dohody o provedení práce a případně doplnit sjednané práce, na které se tato dohoda uzavírá. Taktéž je nutné nově dodržovat povinnost rozvrhovat tzv. dohodářům pracovní dobu ve formě písemného rozvrhu pracovní doby a seznámit je s ním nebo s jeho změnou nejpozději 3 dny předem. Tuto lhůtu lze na základě vzájemné dohody zkrátit.

U nově nastupujících zaměstnanců pak musí být od 1. 10. 2023 dodržena rozšířená informační povinnost. Nově by se měl rozšířit okruh informací, které mají být zaměstnancům při nástupu do pracovního poměru sdělovány. V současné době jsou zaměstnavatelé povinni informovat své zaměstnance o obsahu pracovního poměru nejpozději do 1 měsíce od jeho vzniku. Nyní však budou zaměstnavatelé povinni zaměstnance informovat např. i o možnostech odborného rozvoje či době trvání a podmínkách zkušební doby, a to ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

V případě, že zaměstnanci nastoupí těsně před nabytím účinnosti novely, tedy během září 2023, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci informaci do konce původní 30denní lhůty v rozsahu podle novely. Byla-li informace ohledně obsahu pracovního poměru poskytnuta zaměstnanci před 1. 10. 2023, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na jeho písemnou žádost tyto informace ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, a to v rozsahu znovelizovaného ustanovení.