GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Prosince 2010

Novela zákona o pobytu cizinců

Sdílet článek:

Novela zákona o pobytu cizinců by měla tlakem na firmy omezit nelegální zaměstnávání cizinců. Stát naopak bude nabízet "modrou kartu" vysoce kvalifikovaným lidem z ciziny, kteří se zde budou chtít usadit.

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním

Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince nově nese ten, kdo cizince zaměstnal, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatel dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince zaměstnával, nebo každý, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele. Tato povinnost odpadá, pokud zaměstnavatel prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem. Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na ubytování a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady.

Zdravotní péče cizinců po ukončení pracovního poměru

Pokud zaměstnavatel rozváže s cizincem pracovní poměr před uplynutím doby, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání (zelená karta nebo modrá karta) a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání, bude povinen uhradit náklady na zdravotní péči poskytnuté cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území (nejdéle však po dobu, na kterou bylo vydáno povolení). Pokud je úhrada těchto nákladů zajištěna jiným způsobem, nemusí tyto náklady hradit zaměstnavatel.

Modrá karta

Modrá karta bude opravňovat cizince k pobytu na našem území a k výkonu zaměstnání. Modrou kartu a později oprávnění k trvalému pobytu budou moci získat špičkoví odborníci ze zemí mimo EU, a to po pěti letech odpracovaných v Evropské unii, z toho po dvou letech v Česku. Žádost o modrou kartu bude oprávněn podat cizinec, který má v úmyslu pobývat na našem území přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci a může být obsazena cizincem, který není občanem EU. Podmínkou pro získání karty bude, že cizinec musí mít vysokoškolský diplom uznaný alespoň v jednom ze členských států EU nebo minimálně pětiletou pracovní zkušenost v oboru a vyjednanou pracovní smlouvu v Česku.