GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Prosince 2011

Novela zákona o omezení plateb v hotovosti

Sdílet článek:

Od 27. května 2011 je účinná třetí novela zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. Cílem tohoto zákona je omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jen pro zajímavost ze statistiky, kterou poskytla daňová správa, vyplývá, že v roce 2009 bylo šetřeno 747 případů porušení zákona a na pokutách bylo vybráno 9 410 000 Kč. V roce 2010 bylo šetřeno 686 případů a na pokutách bylo vybráno 14 868 000 Kč.

Tento zákon vymezuje, kdy jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně. Platba bezhotovostně může být provedena prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby (zejména banky) nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.

Podle novely zákona jsou nyní omezeny platby v hotovosti do částky ve výši 350 000 Kč (oproti dřívějším 15 000 EUR – při současném kurzu cca 384 000 Kč), přičemž tento limit nedopadá pouze na jednotlivé platby, ale i na všechny platby učiněné mezi stejnými osobami v průběhu jednoho kalendářního dne. Pokud výše platby nebo souhrn plateb limit překročí, je nutné ji provést bezhotovostně. Povinnost provádět nadlimitní platby bezhotovostně se nevztahuje například na vklad nebo výběr peněžních prostředků v hotovosti na nebo z vlastního či cizího účtu u peněžního ústavu, dále na platby daní, poplatků a cla, povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů (např. mzdy), platby důchodů z důchodového pojištění, platby určené k úschově peněz notářem či na výplaty pojistného plnění ze soukromého pojištění.

Za správní delikt nebo přestupek se podle zákona považuje jak provedení hotovostní platby překračující stanovený limit, tak akceptace takovéto hotovosti. Fyzickým osobám může být za tento přestupek udělena pokuta až do výše 500 tis. Kč, právnické osoby mohou být za takovýto správní delikt pokutovány až do výše 5 mil. Kč.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že v současnosti zákon obsahuje některé legální nedostatky a umožňuje se tak vyhnout zákonným povinnostem naprosto legálně. Ministerstvo financí ČR proto uveřejnilo v září roku 2011 konzultační materiál k zákonu č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. Záměrem ministerstva je připravit nový zákon, který by reguloval danou oblast ekonomiky účinněji než doposud. Ministerstvo se zamýšlíí i nad vztažením zákona na transakce provedené v zahraničí českými osobami. V současné době se peněžní limit pro platbu v hotovosti vztahuje pouze k platbě uskutečněné v jednom dni, což umožňuje platbu rozdělit do více dní. Z tohoto důvodu navrhuje Ministerstvo vztáhnout peněžní limit na všechny platby, které spolu souvisejí. Dalším návrhem ministerstva je vztáhnout zákon na veškeré platby v hotovosti bez ohledu na právní původ plnění a to hlavně proto, že současné znění zákona se nevztahuje na závazek, který vznikne teprve přijetím peněžní částky, například poskytnutí půjčky dlužníkovi nebo darování.

Více najdete na stránkách http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Konzultace_19092011_zakon_o_omezeni_plateb_v_hotovosti.pdf