GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Května 2016

Novela daňového řádu

Sdílet článek:

V rámci novely daňový zákonů připravené Ministerstvem financí ČR by měl být novelizován také daňový řád. Novela by se měla dotknout zejména těchto oblastí:

  • Úrok z nadměrného odpočtu - nově by měl náležet po uplynutí 6-ti měsíců od konce lhůty pro podání daňového tvrzení; úrok bude vznikat vždy, pokud bude odpočet zadržován déle než 6 měsíců (nebude tedy omezeno pouze na postup k odstranění pochybností).
  • Možnost zrušení právnické osoby na základě podnětu správce daně - pokud daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá příjmy podrobené dani déle než 4 roky.
  • Rozšíření možnosti hrazení daní, cel a jiných poplatků prostřednictvím platební karty nebo bezhotovostním převodem.

Účinnost novely je navržena od roku 2017.