GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 6. Prosince 2022

Nové znění Interpretace I-16 je schváleno

Sdílet článek:

Národní účetní rada (NÚR) schválila dne 31. 10. 2022 aktualizovanou verzi Interpretace I-16 vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Interpretace se zaměřuje zejména na nový způsob vykazování úplatně nabytého věcného břemene v rozvaze – původní interpretace hovořila o vykazování jako součást dlouhodobého nehmotného majetku, nyní má být věcné břemeno chápáno a vykazováno jako součást dlouhodobého hmotného majetku.

Nové znění dané interpretace je možné nalézt na webových stránkách NÚR, www.nur.cz.

Autor: Petra Čechová