GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Listopadu 2010

Nezveřejnění účetní závěrky bude pokutováno

Sdílet článek:

Ve finančním managementu č. 12 ze dne 18. června 2010 jsme Vás informovali o povinnosti zveřejnění účetní závěrky a způsobu, jak této povinnosti dostát. Nyní dle nejnovějších informací chce Česká daňová správa přistoupit ke kontrolám zveřejnění a za případné porušení této povinnosti ukládat pokuty.

Z informací České daňové správy vyplývá, že téměř 83 % nevkládá do obchodního rejstříku své účetní závěrky včas a téměř 60 % tuto povinnost porušuje dlouhodobě. V absolutních číslech se jedná o více než 332.000 „opozdilců“ a asi 274.000 „trvalých hříšníků“. Stát proto chce v době škrtů a utahování opasků ve vlastních řadách přistoupit k postihu těch, kteří nedodržují zákon.

Ředitel České daňové správy uvedl, že zatím je záměrem nastavit kontrolu údajů v obchodním rejstříku tak, aby probíhala současně s daňovou kontrolou a byla její nedílnou součástí. Vzhledem k tomu, že výše pokuty může dosáhnout 3 % hodnoty aktiv společnosti, mohlo by se u velkých firem jednat o miliony korun. Pracovníci berních úřadů by měli obdržet metodický pokyn a budou muset spolupracovat s rejstříkovými soudy. V loňském roce proběhlo přes 86 tisíc daňových kontrol. Výhledově je však v plánu počet kontrol ještě zvýšit. Odhaduje se, že do státní pokladny by mohly přitéct stovky milionů. Udělovat sankce nyní mohou kromě finančních úřadů také rejstříkové soudy. Ty však mají v současné době limit na udělenou pokutu cca 20 tis. Kč a k pokutám přistupovali jen zřídka.

Ač vedení společností oponuje, že nemá zájem, aby konkurence byla informovaná o nákladech, výnosech a dalších zveřejňovaných informacích, je nezbytné tuto zákonnou povinnost akceptovat. Informace mají sloužit zejména externím uživatelům a být jim oporou v jejich rozhodování. Vyjádření České daňové správy je jednoznačným varováním pro všechny

Pozn.: Průzkum provedla společnost Dun & Bradstreet