GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Srpena 2018

Nedoplatky evidované na osobních daňových účtech se mohou od 1.1.2019 prodražit

Sdílet článek:

V případě, že není dodržen termín splatnosti daně, je daňový subjekt postižen sankcí v podobě úroku z prodlení. Konstrukce této sankce je dle § 252 daňového řádu stanovena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. A právě složka repo sazby zaznamenává od počátku roku 2018 značný nárůst (viz tabulka).

Období platnosti od Obdoní platnosti do Výše Sazby v %
3.11.2017 1.2.2018 0,5
2.2.2018 27.6.2018 0,75
28.6.2018 2.8.2018 1
3.8.2018 Současnost 1,25

Již v srpnu letošního roku dosáhla výše repo sazby více než dvojnásobné hodnoty, než kterou měla k 1.1.2018.

Jelikož zatím nenastal další první den kalendářního pololetí, který je rozhodný pro stanovení výše sazby úroku z prodlení platné od 1.1.2019, nelze říct, že výše uvedené změny jsou konečné. Pokud dojde k další změně, lze na základě předchozího vývoje předpokládat spíše rostoucí trend. Změna repo sazby se dotkne taktéž výše sazby úroku z posečkání.

Jan Dyškant