GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Června 2020

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Sdílet článek:

Na 49. schůzi Poslanecké sněmovny České republiky konané dne 26. května 2020 byl do prvního čtení zařazen vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákonné opatření“) jako sněmovní tisk 866/0.

Pokud bude návrh zákona přijat, dojde po mnohaletých diskusích o efektivnosti zdanění úplatného převodu nemovitostí ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, jež v roce 2014 nahradila předchozí daň z převodu nemovitostí. Zrušení Zákonného opatření má účinky do budoucna a nevztahuje se na případy, kdy k převodu nemovitosti došlo v minulosti. Dle navrhovaných přechodných ustanovení budou dani z nabytí nemovitých věcí podrobeny už jen ty úplatné převody, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020. Jakmile lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. března 2020, nevzniká daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí. To znamená, že daň z nabytí nemovitých věcí se již nebude vztahovat na nabytí nemovité věci v případech, kdy k provedení vkladu do katastru nemovitostí dojde/došlo od prosince 2019. Pokud poplatník daň z nabytí nemovitých věcí již zaplatil, ačkoliv konkrétní převod nemovitosti již dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá, může podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku.

Dle vyjádření vlády v důsledku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí již nebude nutné kompenzovat částku uhrazenou na dani z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím tzv. odpočtů úroků ze stavebního spoření či hypotečního úvěru od základu daně z příjmů fyzických osob. Proto dochází k odstranění § 15 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „Zákon o dani z příjmů“). Záměrem navrhovaných změn je ponechat poplatníkům k dispozici částku původně určenou na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ihned, nikoli až v důsledku částečného navrácení pomocí odpočtů od základu daně z příjmů v horizontu několika desítek let. Navrhovaná změna se bude týkat poplatníků, kteří si úvěr na bydlení obstarají od 1. ledna 2022. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se použije dosavadní právní úprava, tj. bude i nadále umožněno uplatnit odpočet od základu daně podle stávajícího § 15 odst. 3 a 4 Zákona o daních z příjmů. To znamená, že u nemovitých věcí, u kterých došlo k provedení vkladu do katastru nemovitostí od prosince 2019 do prosince 2021, nebude povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí a současně bude umožněno od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst úroky z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu. Cílem je zejména povzbudit trh s nemovitými věcmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a dále podpořit dostupnost vlastního bydlení.   

Současně v rámci navrhované novely bude prodloužen časový test pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. b), tedy nemovitých věcí neurčených pro vlastní bydlení, ze stávajících pěti let na deset let, a to s účinností od 1.1.2021.

Poslanecká sněmovna dne 27. května 2020 v prvním čtení přijala návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcích. Nyní je nutné, aby návrh zákona prošel dalším legislativním procesem. O jeho schválení či případných změnách Vás budeme informovat.

Zdeňka Svobodová