GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Listopadu 2011

Nárok na odpočet DPH z dokladů vystavených podnikatelem nezaregistrovaným k DPH

Sdílet článek:

V následujícím článku bychom chtěli upozornit na postup při uplatnění nároku na odpočet DPH v případě dokladu, který byl vystaven osobou, jež v daný okamžik není registrována k DPH, ale částku DPH na dokladu vyčíslila. Tímto problémem se zabýval Soudní dvůr EU (ESD) (rozsudek v případu Dankowski) a následně i Komora daňových poradců ČR a Generální finanční ředitelství (GFŘ). ESD k tomuto uvedl, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH, která byla odvedena ze služeb, pokud příslušná faktura obsahuje všechny stanovené údaje (s výjimkou DIČ plátce jako poskytovatele), i v případě, kdy služby byly poskytnuty osobou povinnou k dani, která není registrována k DPH. Při aplikaci rozsudku ESD na český zákon o DPH (ZDPH) by v dané oblasti mohly vznikat v několika případech výkladové problémy. Pojďme si je nyní na příkladech rozebrat:

  • Český podnikatel „A“ (osoba povinná k dani) přijme službu od dodavatele z EU „B“, v důsledku čehož jí vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň v ČR. V evidenci plátců DPH se však podnikatel „A“ objeví až s určitou časovou prodlevou. Otázkou je, jak má postupovat plátce „C“ u uplatnění nároku na odpočet DPH v případě, že mu podnikatel „A“ poskytne službu a vystaví mu na ni daňový doklad včetně DPH. Dle zákona o DPH je dnem vzniku „plátcovství“ den, ke kterému osobě A  vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit ze služby přijaté od osoby B. GFŘ potvrzuje, že v tomto případě tedy není sporu, že plátce „C“ si může ve zmiňovaném případě uplatnit nárok na odpočet při dodržení standardních podmínek ZDPH.
  • Podnikatel „D“ (osoba povinná k dani) překročil v červnu 2011 zákonem stanovený obrat pro registraci k DPH. Do dnešního dne však nebyl zaregistrován jako plátce DPH, i když již registrován být měl. Podnikatel „D“ dodal plátci „E“ zboží a k dodávce vystavil daňový doklad splňující všechny náležitosti ZDPH s výjimkou DIČ plátce.  Otázkou je, jak má postupovat plátce „E“ při uplatnění nároku na odpočet DPH z této dodávky. GFŘ k tomuto uvedlo, že správce daně by měl u příjemce plnění („E“) uznat nárok na odpočet daně, a to v případě, že jsou splněny podmínky nároku na odpočet daně (zejména doklad se všemi náležitostmi s výjimkou DIČ plátce jako poskytovatele, zdanitelné plnění se uskutečnilo a není pochyb, že jej uskutečnila uvedená osoba). GFŘ dále konstatovalo, že uvedení dodavatele v registru plátců v momentě poskytnutí/přijetí plnění nepatří mezi podmínky pro uplatnění nároku na odpočet dle ZDPH. Příjemce plnění, který si chce nárok na odpočet uplatnit, však musí prověřit, že jeho dodavatel v daný okamžik splňuje podmínky pro vznik „plátcovství“.
  • Podnikatel „F“ (osoba povinná k dani) nepřekročí obrat pro registraci plátce daně, přesto při poskytnutí svých služeb plátci „G“ vystaví daňový doklad s vyčíslením částky DPH. Pokud plátce „G“ přijme služby od podnikatele „F“, nemá v tomto případě nárok na odpočet DPH. Proti tomuto závěru nemá GFŘ námitky.

V případě Vašeho bližšího zájmu o problematiku dokladů vystavených neplátci nás neváhejte kontaktovat.