GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Října 2019

Kontrola daňových povinností u poskytovatelů přepravních služeb

Sdílet článek:

Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně.

Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve podat chybějící daňová přiznání a uhradit daň. Tímto postupem se subjekty vyhnou sankcím, které jim v rámci kontrolní činnosti mohou být následně vyměřeny.

„Snažíme se jít cestou prevence a i touto cestou daňové subjekty upozornit, aby si své povinnosti splnily dříve, než od finančních úřadů dostanou výzvy k jejich plnění. Poskytovatelé přepravních služeb přes elektronické platformy mají k dispozici metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti a kdy musí plnit,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa v rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy a má tedy k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil své daňové povinnosti.