GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 28. Února 2017

Koho se dotkne 2. etapa EET od 1.3.2017

Sdílet článek:

1. března 2017 začíná 2. etapa EET. Rozšiřuje se počet subjektů, na které se bude vztahovat EET.

Koho se 2. etapa EET týká?

Do 2. etapy EET s povinností evidovat „hotovostní“ tržby od 1. března 2017 spadá velkoobchod a maloobchod uvedený v klasifikaci ekonomických činností CZ NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47.

Jedná se tedy o tyto činnosti:

  1. 1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  2. 3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  3. 4 Obchod s motocykly, s díly a příslušenstvím pro motocykly (opravy a údržba motocyklů do 2. etapy EET nepatří)
  4. 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  5. 47 Malooobchod, kromě motorových vozidel. 

Zavádění EET doprovází celá řada praktických otázek. Řeší se EET u e-shopů, při dopravě zásilek, při prodeji na trzích, apod.

A co když mám obchod jako vedlejší činnost.

Povinnost evidovat tržby v této etapě se týká výše uvedeného obchodu ve všech případech, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost. Od 1.3.2017 tedy mají povinnost evidovat tržby i ti, pro které je obchod jen vedlejší činností. Pokud však u dané osoby a v dané provozovně bude naplněn znak minoritní činnosti, nebude Finanční správa do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z majoritní činnosti EET vymáhat.

Před 2. etapou se zvedla vlna dotazů, týkajících se praktické aplikace EET. Vybíráme ty nejčastější.

Porucha elektronického zařízení 

V případě poruchy elektronického zařízení může podnikatel ve své činnosti pokračovat. Na porušení povinnosti (nezaslání datové zprávy a vystavení účtenky) bude v takovém případě aplikováno ustanovení § 30 odst. 3 ZoET, podle kterého právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Údaje o přijatých platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je podnikatel povinen správci daně zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb hovoří pouze o zasílání údajů o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. Nicméně součástí připravované metodiky Finanční správy je i možnost zaslat v určitých situacích požadované údaje o tržbách přijatých v době poruchy jednou sumární částkou.

Prodej na trzích a ve stáncích a zjednodušený režim 

Obecně prodej ve stáncích a na trzích EET podléhá. EET podléhá jen ta činnost, která je vykovávána v rámci podnikání. Příležitostná činnost EET nepodléhá. Evidenci tržeb tak například nepodléhají platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z podnikání.

Pokud by však podnikateli, který prodává své zboží na trzích, evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Správce daně žádost podnikatele vyhodnotí a rozhodne o povolení, nebo zamítnutí zjednodušeného režimu. 

Placení v e-shopech

Internetové obchody budou muset v elektronické evidenci tržeb evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka a jejímu odeslání. On-line obchodník tak bude muset zaslat údaje nejpozději ve chvíli, kdy se dozví o tom, že mu platba byla odeslána z účtu zákazníka, vyplývá to ze stanoviska Generální finanční ředitelství.

E-shopy, řešily technický problém, jak zaevidovat tržbu, kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník v praxi ještě neví. Důvodem je to, že platba obvykle není připsána provozovateli internetového obchodu ihned na jeho účet a ani není o této transakci ihned informován.

Datovou zprávu tedy e-shop odešle nejpozději v momentě, kdy dostane informaci o úspěšném ověření platby a odeslání na účet e-shopu. V případě, kdy je zboží odesláno po provedení platby zákazníkem, ale ještě před odesláním platby na účet e-shopu, musí obchodník odeslat příslušné údaje a vystavit účtenku nejpozději v okamžiku expedice.