GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Lucie Nováková | 7. Listopadu 2023

Hromadné žaloby potřetí: ČR je už skoro rok v prodlení

Sdílet článek:

Ke konci loňského roku předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o hromadném řízení (dále jen „Zákon“), kterým jsme se zabývali v článku Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů. V srpnu tohoto roku byl poslancům rozeslán nový návrh zákona, který obsahoval několik změn.

Jde již o třetí návrh, který Ministerstvo spravedlnosti předložilo, jakožto pokus o transpozici evropské směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů z 25. listopadu 2015 do českého právního řádu. Transpoziční lhůta k této směrnici uplynula již 25. prosince 2022 a ČR je tedy už skoro rok v prodlení.

Největší změnou je řešení vztahu k jiným hromadným řízením. Nový návrh zákona říká, že uveřejnění pravomocného usnesení o přípustnosti hromadné žaloby nebrání tomu, aby pro přípustnost hromadné žaloby probíhalo u soudu jiné hromadné řízení. Nově je také upraveno spojení hromadných řízení, o němž může soud rozhodnout jen se souhlasem všech žalobců. A dále také postup při změně hromadného řízení či vztah k individuálnímu řízení.

Nově může soud tomu, kdo nesplnil povinnost podle tohoto zákona, zejména neuveřejnil informace o zahájení a průběhu hromadného řízení nebo nepředložil důkazní prostředky, usnesením uložit pořádkovou pokutu do výše 5 000 000 Kč. Při určení výše pokuty soud přihlíží k významnosti porušené povinnosti, rozsahu a závažnosti jejího porušení.

V polovině září proběhlo první čtení v Poslanecké Sněmovně, kde byl návrh přikázán k projednání výborům ve lhůtě 90 dnů. Na další vývoj si tak počkáme ještě alespoň měsíc.