GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Října 2017

GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Sdílet článek:

Generální finanční ředitelství uveřejnilo shrnující informaci pro poplatníky daně z příjmů o nezbytných podmínkách pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Tato informace má za cíl informovat poplatníky o všech nezbytných podmínkách, které má projekt splňovat tak, aby se předešlo možným problémům při uplatňování odpočtu od základu daně. Hlavní podmínkou pro získání dané podpory je sestavení projektu, tzn. základního dokumentu schváleného před zahájením jeho realizace, ve kterém je popsána plánovaná činnost výzkumu a vývoje. Následně musí být vedena průběžná dokumentace obsahující postupy, průběžné výsledky, úspěchy i neúspěchy realizace projektu. Dokument musí být písemný a musí obsahovat:

-        základní identifikaci o poplatníkovi,

-        dobu řešení projektu,

-        dosažitelné a vyhodnotitelné cíle projektu,

-        předpokládané celkové výdaje v jednotlivých letech na řešení projektu,

-        jména všech osob, které se budou odborně podílet na zajišťování projektu,

-        způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu,

-        den a místo schválení projektu,

-        jméno a podpis schválené osoby za projekt výzkumu a vývoje.