GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Října 2017

Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Sdílet článek:

Titulky „Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá.“ či „Státní úřady si posvítí na fotovoltaické elektrárny“ naznačují, že se téma fotovoltaických elektráren v průběhu roku 2017 stává opět aktuálním. V následujícím článku bychom Vás rádi seznámili s chystanými změnami v této oblasti.

V září 2017 schválila česká vláda návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE). Závazek na zavedení tohoto mechanismu je součástí notifikačních rozhodnutí o českém modelu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, která vydala Evropská komise vloni na konci listopadu. Cílem je zjištění, zda nedochází při poskytování podpory k překompenzaci.

Pojmem překompenzace podpory je myšleno nabytí výnosů ve výši, které by vedlo k návratnosti investice překračující přípustný rozsah. Přípustný rozsah je stanoven v rozhodnutí Evropské komise jako maximální hodnota vnitřního výnosového procenta (IRR).

Překompenzace může vzniknout především kumulací podpory elektřiny z OZE s jinou provozní či investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory elektřiny z OZE zohledňovány.

Základním nástrojem mechanismu kontroly přiměřenosti podpory bude monitoring celkové úrovně podpory. Většina fotovoltaických elektráren pobírá jen podporu výroby elektřiny z OZE. Takoví výrobci elektřiny nebudou podléhat individuální kontrole, ale budou rozděleni do skupin na základě roku uvedení do provozu a výkonu jejich zařízení. Z každé skupiny poté projde kontrolou alespoň 5 vzorků. Překompenzace se bude posuzovat podle výše vnitřního výnosového procenta (IRR). Pro solární elektrárny je navržena hodnota 8,4%.

Kontrola má být provedena do 10 let po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů uvedených do provozu v období 2006-2008, pak do konce února 2019. Kontroly se budou vztahovat na výrobny uvedené do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015, u nichž součet podpory u jednotlivých příjemců ve třech po sobě jdoucích letech přesáhl 200 000 EUR (zhruba 5 mil. Kč). V případě identifikace překompenzace stát přistoupí k redukci podpory pro příliš výdělečné elektrárny a to buď formou snížení výše budoucí podpory, zkrácením doby, po kterou bude podpora vyplácena, nebo v případě nutnosti získáním části podpory zpět.

Výše uvedené změny se samozřejmě netýkají pouze fotovoltaických elektráren, ale všech výrobců energie z OZE. Prověřování přiměřenosti podpory by mělo být prováděno především prostřednictvím operátora trhu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Dotkne se více než 3 000 zdrojů. Detailnímu zkoumání pak bude podrobeno přes 700 větších zdrojů, u kterých došlo k souběhu provozní a investiční dotace.

Jak jsme již uvedli výše, klíčovou roli bude hrát návratnost investic, tj. hodnota výnosnosti projektu. V případě zájmu o bližší informace k výše uvedenému tématu se na nás neváhejte obrátit.