GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Března 2017

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Sdílet článek:

Finanční správa začne promíjet některé pokuty u kontrolního hlášení (dále jen „KH“). Plátci DPH, kterým v roce 2016 vznikla povinnost uhradit některou z fixních pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč mohou nyní požádat svého správce daně, aby mu byly 2 pokuty prominuty. A to dokonce bez ohledu na příčinu pochybení. V aktuálním roce (rok 2017) bude možné prominout nanejvýš 1 pokutu.  Finanční správa tak reaguje na podněty samotných podnikatelů. Mnoho z nich se dostalo do problému jen díky drobnému pochybení. Dle komentáře ministra financí Andreje Babiše cílem KH není ukládání pokut, ale odhalení daňových úniků. Vedle plošného prominutí jedné pokuty ročně bude možné nyní také prominout pokutu 50 tis. Kč uloženou tehdy, pokud se plátce daně opozdí s reakcí na výzvu k podání KH max. o 5 dní a pokud mu povinnost podat KH skutečně nevznikla. Dále bude možné prominout pokutu 30 tis. Kč, pokud plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle než 5 dní po termínu, avšak pouze u bezchybně podaného KH. Bližší informace je možné nalézt v aktualizovaném pokynu GFŘ-D-29.