GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 6. Března 2017

Finanční správa doplnila metodický pokyn k EET o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti poplatníka až v pozdější fázi

Sdílet článek:

Na konci minulého měsíce finanční správa doplnila metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE. 

Dle finanční správy je „minoritní“ činností nutno pro účely EET rozumět takovou činnost, ze které podnikateli plyne malý objem tržeb. Nemusí to tedy být taková, která je doplňková, či okrajová z hlediska výsledného podnikatelského produktu.

Cílem navrhovaného postupu je zajistit naplnění základního smyslu konceptu „minoritních“ činností, tedy aby poplatník zahájil evidenci tržeb až v okamžiku, kdy uskutečňuje tržby z činnosti, která je objemem významná. Jinými slovy, aby podnikatel nebyl nucen zahajovat evidenci a disponovat potřebným zařízením už ve fázi, ve které realizuje pouze zanedbatelný objem svých tržeb.

Doplněný text metodického pokynu naleznete zde.