GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Června 2017

Evropská komise zavádí transparentnost pro daňové konzultanty

Sdílet článek:

Evropská komise navrhla nová, přísná pravidla pro transparentnost odborníků v daňové oblasti (například daňových poradců, účetních, bank nebo právníků), kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Uvádí to v tiskové zpráve dne 21. června 2017. 

Nedávná odhalení v médiích, například kauza Panama Papers, poukázala na to, jak někteří daňoví odborníci aktivně pomáhají podnikům a soukromým osobám uniknout placení daní, obvykle pomocí složitých přeshraničních konstrukcí. Proti tomuto agresivnímu daňovému plánování má dnešní návrh zakročit. Zaměřuje se přitom na aktivitu odborníků na daňové plánování a daňových poradců, o které se toho dosud příliš nevědělo.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise odpovědný za euro a sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „EU je nyní na špici, pokud jde o zvyšování transparentnosti ve sféře agresivního daňového plánování. Plody této práce jsou již nyní patrné. Dnešním návrhem hodláme přivést k odpovědnosti zprostředkovatele, kteří strategie k vyhýbání se daním vytvářejí a prodávají. V konečném důsledku se tak zvýší daňové příjmy členských států.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, dodal: „Daňová transparentnost je i nadále naší prioritou. Dnes se zaměřujeme na ty, kdo zneužívání daňového práva podporují. Daňové správy by měly dostávat potřebné informace, aby mohly proti agresivním metodám daňového plánování zakročit. Náš návrh přinese větší jistotu daňovým odborníkům, kteří dodržují ducha i literu právních předpisů, a výrazně ztíží život těm, kdo se jimi neřídí. Podnikli jsme další krok ke spravedlivějšímu zdanění v Evropě.“

Přeshraniční strategie daňového plánování, které budou mít určité typické znaky a které by tedy mohly vést k ochuzení veřejných rozpočtů, teď budou muset být před použitím automaticky hlášeny daňové správě. Mezi tyto typické znaky patří podle Komise uplatňování ztrát ke snížení daňové povinnosti, využívání zvláštních příznivých daňových režimů nebo obcházení povinností přes země, které nesplňují mezinárodní standardy řádné správy daní.

Povinnost hlásit přeshraniční strategii nesoucí alespoň jeden z těchto znaků budou mít:

  • daňoví odborníci, kteří podnikům nebo soukromým osobám navrhli, aby přeshraniční strategii realizovaly a využily,
  • soukromé osoby nebo podniky, které poradenství obdržely, a to v případě, že daňový odborník, který strategii nabízí, nemá sídlo v EU anebo je vázán profesním tajemstvím nebo mlčenlivostí,
  • soukromé osoby nebo podniky, které strategii realizují, pokud je vypracována interními daňovými konzultanty nebo právníky. 

Členské státy si budou obdržené informace o praktikách daňového plánování automaticky přes centralizovanou databázi vyměňovat, díky čemuž budou včas varovány před novými riziky v oblasti vyhýbání se daním a budou moci proti škodlivým praktikám zasáhnout. To, že je nutné určitou transakci nahlásit, nemusí ještě znamenat, že je škodlivá. Je to pouze signál pro daňovou správu, aby se na ni podrobněji podívala. Členské státy však budou muset stanovit účinné a odrazující sankce pro podniky, které pravidla transparentnosti neplní. To by mělo důrazně odradit ty, kdo zneužívání daňového systému podporují nebo ho umožňují.

Nová pravidla mají široký záběr – vztahují se na všechny daňové odborníky, veškeré potenciálně škodlivé praktiky a všechny státy EU. Podrobnosti o každé daňové praktice, která bude vykazovat alespoň jeden typický znak, budou muset být do pěti dnů od jejího doporučení klientovi nahlášeny daňovému úřadu.

Souvislosti

Junckerova Komise dosáhla ve zvyšování daňové transparentnosti výrazného pokroku a důrazně zakročila proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Postupně vstupují v platnost schválené nové předpisy EU proti vykonstruovaným daňovým praktikám a předpisy nově upravující požadavky na transparentnost finančních účtů, daňová rozhodnutíčinnost nadnárodních společností. Evropská komise již také dříve předložila návrh, kterým chce důrazněji bojovat proti praní peněz, dále návrh, podle kterého budou muset nadnárodní společnosti zveřejňovat zprávy o tom, jakého dosáhly v jednotlivých zemích zisku a jaké v nich zaplatily daně, a také přísnější pravidla pro řádnou správu fondů EU. Teď o nich jednají Evropský parlament a Rada. Do konce roku by měl být také sestaven nový seznam EU uvádějící nespolupracující daňové jurisdikce.

Dnešním návrhem, který vnáší světlo do činnosti daňových odborníků a využívaných daňových praktik, bude rámec EU na podporu daňové transparentnosti dále posílen. Zajistí také, že budou doporučená ustanovení o povinném zveřejňování, která jsou součástí projektu OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) a která podpořila skupina G20, zavedena v EU jednotně. Loni v říjnu vyjádřily členské státy příslušnému návrhu Komise podporu.

Další kroky

Návrh, který má formu novely směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, bude předložen ke konzultaci Evropskému parlamentu a poté jej bude moci přijmout Rada. Počítá se s tím, že nová pravidla oznamování vstoupí v platnost 1. ledna 2019. Členské státy EU si pak budou muset získané informace vyměňovat každé tři měsíce.