GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 29. Ledna 2012

Evropská komise usiluje o dynamický, otevřený a kvalitnější auditní trh

Sdílet článek:

Na konci listopadu 2011 přijala Evropská komise návrhy, prostřednictvím kterých chce změnit auditní profesi v Evropě. Důvodem pro změnu auditního systému v Evropě je finanční krize z roku 2008. Tato krize ukázala, že přestože audity některých velkých finančních institucí, provedené bezprostředně před krizí i během ní, skončily „bez výhrad“, ve skutečnosti jejich finanční zdraví vykazovalo vážné nedostatky. Na nedostatečnou kvalitu auditů poukazovaly i kontrolní zprávy vnitrostátních orgánů dohledu nad auditem.

Vše vypovídající je prohlášení Michela Barniera, komisaře pro vnitřní trh a služby, ve kterém prohlásil, že „Důvěra investorů v audit byla otřesena krizí. Domnívám se, že změny v tomto odvětví jsou nutné: musíme obnovit důvěru ve finanční výkazy společností. Dnešní návrhy řeší současné nedostatky auditního trhu v EU tím, že odstraňují případy střetu zájmů, zajišťují nezávislost a důkladný dohled a umožňují více rozmanitosti na tomto nadměrně koncentrovaném trhu, zejména pokud jde o nejvýznamnější společnosti.“

Cílem Evropské komise je vyjasnění role auditorů a zavedení přísnějších pravidel za účelem posílení nezávislosti auditorů a větší rozmanitosti dnešního koncentrovaného auditního odvětví.

Nová opatření cílí zejména na povinné audity subjektů veřejného zájmu, tedy např. banky, pojišťovny a společnosti kotované na burze. Mezi hlavní návrhy patří:

Povinné střídání auditorských společností:

Evropská komise navrhuje povinnost vystřídat auditorskou společnost po maximálně šestiletém období s tím, že než si bude moci společnost najmout stejného auditora, budou muset uplynout nejméně čtyři roky. Evropská komise rovněž navrhuje podporovat společné audity, tedy audity, kdy účetní jednotka jmenuje pro audit své účetní závěrky více než jednu auditorskou společnost, a to prostřednictvím možnosti prodloužení období před střídáním auditorů až na devět let. Tím by mělo dojít ke zvýšení kvality auditů.

Povinná výběrová řízení:

 Subjekty veřejného zájmu by měly v budoucnu vybírat nového auditora prostřednictvím otevřeného a transparentního výběrového řízení, do kterého by měl být úzce zapojen auditní výbor auditované společnosti.

Zákaz neauditních služeb:

Auditorské společnosti budou mít do budoucna zakázáno poskytovat klientům, kterým poskytují audit, jiné neauditorské služby. Velké auditorské společnosti budou mít povinnost oddělit auditní a neauditní činnosti, aby nemohlo dojít ke střetu zájmů.

Dohled nad odvětvím auditu:

Podle Evropské komise je třeba zavést jednotný evropský dohled nad odvětvím auditu. Tento dohled by dle návrhu měl vykonávat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Možnost výkonu auditorské profese v celé Evropě:

Evropská komise přijala návrh na vytvoření jednotného Evropského trhu s povinnými audity a zavedení evropského pasu pro auditorskou profesi. Tím by bylo auditorům umožněno poskytovat své služby v celé Evropské unii. Všichni auditoři by se potom museli řídit mezinárodními auditorskými standardy s tím, že malé a střední auditorské společnosti by je používaly přiměřeně.