GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 28. Února 2017

Elektronická evidence tržeb – jste připraveni na druhou fázi?

Sdílet článek:

S jistotou se blíží druhá fáze elektronické evidence tržeb, která dopadne na podnikatele podnikající v různých oblastech velkoobchodu a maloobchodu. Že se nejedná o méně důležitou fázi, než byla ta první, potvrzující i statistiky zveřejněné Finanční správou, podle které by si mělo v souvislosti s druhou fází elektronické evidence tržeb (EET), převzít autentizační údaje zhruba 250 tis. podnikatelů.

Druhá fáze se rozšíří pouze na část jedné sekce z klasifikace ekonomických činností, kterých je celkem 20, nicméně činnosti do ní spadající jsou natolik rozmanité, že se postupně začaly objevovat oblasti, které v praxi můžou činit problémy.

Finanční správa se ještě na konci loňského roku pokusila vyřešit aplikaci EET u e-shopů. U těch nastával problém určit okamžik, kdy by měla být tržba nahlášena, protože k platbě za zakoupený produkt docházelo bez přítomnosti provozovatele a do úvahy připadalo hned několik okamžiků. K balíčku novel daňových zákonů tak byly doplněny pozměňovací návrhy týkající se EET, dle kterých měly být od EET osvobozeny e-shopy a malí podnikatelé, kteří využijí stanovení paušální daně. Zamýšlené osvobození bylo v Poslanecké sněmovně přijato velice rozporuplně. Zatímco změny daňových zákonů schváleny byly, navržené změny v elektronické evidenci tržeb Poslanecká sněmovna neodhlasovala a nepodařilo se tak ulevit e-shopům a malým podnikatelům od EET.

Generální finanční ředitelství vydalo začátkem února dokument, který upřesňuje zasílání údajů o tržbách u e-shopů a jasně vymezuje okamžik, do kterého by nejpozději měly e-shopy zaslat datovou zprávu s údaji o tržbě. Tím e-shopům alespoň částečně aplikaci EET zjednodušilo.

Další oblast, které se Generální finanční ředitelství věnovalo, bylo posouzení tzv. minoritní činnosti. V původním návrhu zákona o EET existovalo ustanovení, které řešilo odklad nástupu EET u činností menšího rozsahu. Ze znění zákona, které bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno, toto ustanovení zmizelo a zdálo se, že minoritní činnosti zůstanou, na rozdíl od původního návrhu, neřešené a evidence tržeb u nich bude nabíhat dle nastaveného harmonogramu. V metodickém pokynu se však nakonec objevila možnost odložit nástup u minoritních činností až do nástupu EET u hlavní činnosti, pokud jsou splněny specifické podmínky ohledně výše tržeb z takových činností. Stanovisko, které Generální finanční ředitelství v únoru vydalo, zpřesňuje aplikaci pravidel pro minoritní činnosti, počítání tržeb v případě více různých druhů minoritních činností, vyhodnocení v prvním roce, atd.

Nejčerstvější informace, kterou Generální finanční ředitelství vydalo, se týkala tržeb přijatých prostřednictvím dopravců. Již od srpna 2016 se na webech objevovaly informace ohledně dobírek, které by neměly EET podléhat, pokud k vyrovnání mezi dopravcem a prodejcem dojde bezhotovostně. Tuto informaci však nebylo možné takto jasně najít na webu Finanční správy věnovanému EET ani v metodickém pokynu. Vznikaly tak pochybnosti, jestli se vyloučení dobírek uplatní vždy u každého dopravce bez ohledu na smluvní ujednání s prodejcem, nebo pouze za určitých podmínek. V informaci Generálního finančního ředitelství jsou rozpracovány tři modely (přímé, nepřímé zastoupení a pouhý prostředník), ze kterých vyplývá, že evidenci tržeb nemusí podléhat tržby přijaté dopravcem, který vystupuje pouze jako prostředník.

Druhá fáze elektronické evidence tržeb, která zasáhne neméně významnou skupinu podnikatelů jako v první fázi, je již před branou. Jelikož evidence tržeb již nějakou dobu běží, postupně se objevují další a další praktické problémy spojené s její aplikací. Na ně se snaží Finanční správa reagovat a upřesňovat výklad zákona, nicméně ne vždy s dostatečným předstihem. Stačí se podívat na oficiální výklad Generálního finančního ředitelství k tržbám přijatým přes dopravce, který byl zveřejněn 21. února 2017, tj. pouhých 7 dnů před zahájením druhé fáze, i když tato problematika byla předmětem diskusí 5 měsíců.

Pokud Vás problematika EET zajímá a chtěli byste se o ní dozvědět více, sledujte náš web, na kterém budeme postupně zveřejňovat další novinky a připravované semináře. Samozřejmě budeme připraveni Vám pomoci s konkrétní aplikací EET v podmínkách Vašeho podnikání.

Autor: Ing. Michal Scholtz

Revize