GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 8. Února 2013

DPH u zdravotnických prostředků od roku 2013

Sdílet článek:

Na stránkách finanční správy byl zveřejněn výklad Generálního finančního ředitelství k otázce určení sazby DPH u zdravotnických prostředků. Otázka sazby daně je významná pro dodavatele zdravotnických prostředků z hlediska jejich konkurenceschopnosti na trhu. Zároveň je však významné ji řešit na straně odběratelů, kteří jsou zpravidla zdravotnickým zařízením bez plného nároku na odpočet DPH. Daň se ve větší či menší míře stává nákladem zdravotnického zařízení a snižuje tak efektivitu jeho hospodaření.

Předmětem výkladu je zejména vazba na zákon o veřejném zdravotním pojištění, kdy lze do snížené sazbě daně zahrnout i ambulantní zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze částečně (s odkazem na číselníky zdravotních pojišťoven). Dále bylo potřeba vyložit pojem "obvykle určený pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků“. Zdravotnické prostředky, jejichž výlučné osobní použití není neobvyklé, mohou při splnění dalších podmínek podléhat snížené sazbě daně bez ohledu na jejich skutečné použití.